ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA): 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

1.เช็คจำนวน User ที่ต้องการย้ายมาอยู่กับ Netway
2.กำหนดวันที่ต้องการย้าย ซึ่งสามารถทำการย้ายได้เลยภายใน 10 วินาที โดยระยะสัญญาจะนับใหม่เริ่มจากวันที่ทำการย้าย (นับจากวันที่ยืนยันการชำระเงินหรือกำหนด  โดยลูกค้าเอง)
3.ช่วงเวลาการย้ายไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1.ลูกค้าที่เป็น Admin Role ต้อง generate Token (ซึ่งคือ Code จากระบบ Google เดิมที่ต้องการย้ายออก) โดย    สามารถดูขั้นตอนได้จาก [วิธี Generate Token] ส่งมาให้ทาง Netway ที่ support@netway.co.th
2.ทำการส่งคำสั่งซื้อตามจำนวน user ใหม่ที่ต้องการย้ายมาที่ Netway ที่ https://netway.co.th/gsuite

อื่นๆ (Others):

1.หากบริการ G Suite ของลูกค้าหมดอายุแล้วและต้องการย้ายมา ขอเพียงให้สามารถ Login ใน Account Adminได้อยู่ก็สามารถ Generate Token ได้ ก็สามารถย้ายได้
2.หากจำ Account Admin ไม่ได้ทางเราจะหาทางช่วยเพื่อกู้ Account Admin พร้อม Password ให้ใหม่อีกครั้ง (ดูขั้นตอนจากด้านล่าง)
3.ราคาใหม่จะเป็นราคาที่ยึดตาม edition ที่คุณย้ายไป
4.กรณีแรกเริ่มที่คุณทำการลงทะเบียนและสั่งซื้อและเปิดใช้งานจากนอกประเทศไทย ทางเรา จะต้องส่งเรื่องไปยัง Google เพื่อปรับราคาใหม่เพื่อเป็นราคาประเทศไทยก่อน หลังจากนั้นจะทำการย้ายมาที่ Netway

กรณีที่จำ Password เข้า Admin ไม่ได้ และต้องการ Reset Password Admin ใหม่สามารถทำได้ดังนี้

สร้าง CNAME Record ที่พิเศษเฉพาะเจาะจง
i. สร้าง CNAME record ตามข้อมูลด้านล่างนี้ในโดเมนโฮสต์ของคุณ (เป็นข้อมูลตัวอย่าง)
deleteGAPPSnotBefore20180319utc ชี้ไปที่ case-15254082-for-aimthaifruit.com-at.google.com

ii. ถ้าโดเมนโฮสต์ของคุณแยกออกจากเว็ปไซค์ที่คุณจดทะเบียนโดเมน คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้มีการแก้ไข CNAME Record กับโดเมนโฮสต์ของคุณ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง CNAME record ได้ที่ https://support.google.com/a/answer/47283?hl=th

หลังจากคุณได้ยืนยันโดเมนได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตอบกลับมาแจ้งการยืนยันโดเมน เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบโดเมน  abc.com  นี้ต่อไป หลังจากนั้นทางเราจะมีการแจ้งไปยังเจ้าของโดเมนก่อนหน้านี้และให้เวลาเขา 3 วันสำหรับการโอนย้ายข้อมูลที่อยู่ในระบบ G Suite ของเขา

หลังจาก 3 วัน ถ้าไม่มีการตอบกลับจากเจ้าของโดเมนเดิม ทางเราจะเริ่มทำการปลด abc.com ออกจากระบบของ Google และแจ้งให้ทางคุณทราบเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถลงทะเบียน G Suite ภายใต้โดเมนนี้ได้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วัน

เนื่องจากกระบวนการปลด abc.com ออกจากระบบนั้นสลับซับซ้อน อาจจะใช้เวลา 10 วันเพื่อกระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

หลังจากคุณได้เลือกตัวเลือกในการยืนยันโดเมนและทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โปรดตอบกลับข้อความนี้ เพื่อที่ทาง Netway จะได้ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไป