ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA):  2-24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
ก่อนเริ่มต้นบริการนี้ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

1.Volume & Plan: จำนวน user และ plan ที่ต้องการสั่งซื้อ (กรณีที่เป็นโดเมนที่ไม่เคยนำไป register ใดๆกับทาง google ไว้ก่อนหน้านี้)
2.Admin Email: แจ้งชื่อและอีเมลของบุคคลที่จะเป็น admin (ใช้อีเมลอะไรก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่ประจำ จะเป็น hotmail, outlook.com, gmail.com หรือ อีเมลที่ทำงานของคุณก็ได้)
3.User List: มี list รายชื่อของ user ทั้งหมดที่ต้องการจะสั่งซื้อ (ในรูปแบบ .xlsx, Google Sheet หรือ .csv ก็ได้)

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อโดยล็อกอินเข้าระบบ netway.co.th หรือส่งความต้องการมาที่ support@netway.co.th
2.เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (หากจำเป็น)
3.ทำการ Verify Domain และเปลี่ยน MX record ไปที่ Google
4.กรณีจดโดเมนหรือใช้บริการ Server อยู่ที่ Netway การ Verify Domain และการ เปลี่ยน MX record ทาง Netway จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

อื่นๆ (Others):
1.ไม่สามารถผสม Plan ของ G suite ในการสั่งซื้อ 1 order ได้
2.ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
3.การเริ่มต้น activate user จะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
4.กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller

กรณีที่เคยนำโดเมนนั้นไป Register G suite ใดๆไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
จำเป็นต้องเข้าสู่หน้า Admin เพื่อทำการ Gen Token ส่งมาให้ Netway ก่อน

หากกรณีไม่สามารถติดต่อ admin ที่ไม่สามารถ log in เข้า Admin เดิมได้ ต้องทำการขอ password ใหม่ หรือทำการลบโดเมนนั้นออกจากระบบ Google โดยจะต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการดังนี้

สร้าง CNAME Record ที่พิเศษเฉพาะเจาะจง
i. สร้าง CNAME record ตามข้อมูลด้านล่างนี้ในโดเมนโฮสต์ของคุณ (เป็นข้อมูลตัวอย่าง)
deleteGAPPSnotBefore20180319utc ชี้ไปที่ case-15254082-for-aimthaifruit.com-at.google.com

ii. ถ้าโดเมนโฮสต์ของคุณแยกออกจากเว็ปไซค์ที่คุณจดทะเบียนโดเมน คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้มีการแก้ไข CNAME Record กับโดเมนโฮสต์ของคุณ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง CNAME record ได้ที่ https://support.google.com/a/answer/47283?hl=th

หลังจากคุณได้ยืนยันโดเมนได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตอบกลับมาแจ้งการยืนยันโดเมน เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบโดเมน  abc.com  นี้ต่อไป หลังจากนั้นทางเราจะมีการแจ้งไปยังเจ้าของโดเมนก่อนหน้านี้และให้เวลาเขา 3 วันสำหรับการโอนย้ายข้อมูลที่อยู่ในระบบ G Suite ของเขา

หลังจาก 3 วัน ถ้าไม่มีการตอบกลับจากเจ้าของโดเมนเดิม ทางเราจะเริ่มทำการปลด abc.com ออกจากระบบของ Google และแจ้งให้ทางคุณทราบเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นคุณก็จะสามารถลงทะเบียน G Suite ภายใต้โดเมนนี้ได้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วัน

เนื่องจากกระบวนการปลด abc.com ออกจากระบบนั้นสลับซับซ้อน อาจจะใช้เวลา 10 วันเพื่อกระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

หลังจากคุณได้เลือกตัวเลือกในการยืนยันโดเมนและทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โปรดตอบกลับข้อความนี้ เพื่อที่ทาง Netway จะได้ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไป