สร้าง Package  ให้ Account อื่นๆ

 

package.png

 

  1. การ Add a Package

          เป็นการสร้าง Package ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถเลือกพื้นที่การใช้งาน หรือกำหนด bandwidth ตามที่ลูกค้าต้องการได้

 

addpackage.png

 

2. การ Delete a Package

        เป็นการลบ Package ที่เราไม่ต้องการออก โดยให้เลือก package ที่ไม่ต้องการใช้งาน แล้วจากนั้นกด Delete

 

deletepackage.png

 

3.  การ Edit a Package        

        เป็นการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรายละเอียดใน Package ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การใช้งาน Bandwidth หรือรายละเอียดๆต่างๆ โดยให้เลือก Package ที่ต้องการ จากนั้นกด Edit

 

 editpack.png