ปัญหา: 

เมื่อ VDP Backup ทำการ Backup VM แล้วเกิด Error ตามด้านล่าง ทำให้ VM แฮงค์ไม่สามารถ Access ได้

INFO: task jbd2/vda3-8:250 blocked for more than 120 seconds.
Not tainted 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 #1
kernel: "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.

 

วิธีแก้ไข: 

เป็นปัญหาระหว่าง vmware tools version ใหม่ กับ linux kernel 2.6 ซึ่งอยู่บน Centos 6.x / redhat 6.x ดำเนินการแก้ไขได้ 3 วิธีดังนี้

  1. เพิ่มไฟล์และ Add code ตามด้านล่าง

Add to file "/etc/vmware-tools/tools.conf" this:

[vmbackup]

enableSyncDriver=false

  1. Downgrade vmware-tools to version 5.x
  2. Upgrade Centos 6.x to Centos7.x

Ref: https://communities.vmware.com/thread/468906?start=0&tstart=0