ปัญหา:

เมื่อ Reboot เครื่อง Host บน vCenter แต่พบปัญหาว่า Host บน vCenter ยังไม่ Active หรือขึ้น Error not responding และมี Error บน ESXi Host ว่า "cannot login vpxuser@127.0.0.1" 

***vpxuser คือ Account ที่จะถูกสร้างขั้นเมื่อมีการ Connect จาก vCenter ไปที่ ESXi Host

 

แก้ไข: 

ต้อง Disconnect และ Connect ใหม่ มีวิธีการดังนี้

1. Login เข้า vSphere Web Client

2. คลิ๊กขวาที่ ESXi Host >> Connection >> Disconnect (อย่า remove ESXi host)

3. Connect ใหม่อีกครั้ง โดย คลิ๊กขวาที่ ESXi Host >> Connection >> Connect 

4. ระบุ User Root, Password สำหรับ ESXi Host ที่ต้องการ Connect

5. ตรวจสอบ ESXi Host จะต้องไม่มี Error

 

อ้างอิง:  https://kb.vmware.com/s/article/1005759