อธิบายการ Patch Security Update สำหรับ VMware vSphere Data Protection หรือ VDP Appliance ในตัวอย่างเป็นการ Patch จาก version 6.1.5 เป็น 6.1.6

1. Download Patch Version ISO File จาก https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=VDP616

และ Upload ไปที่ Datastore

Screenshot_from_2018-01-05_15_15_53.png

2. Login เข้า VMware vSphere Web Client ไปที่ VMs and Templates

3. Mount ISO File โดยไปที่ VDP Appliance (VM ที่ Deploy เป็น VDP) คลิ๊กขวา Edit และไปที่ CD/DVD drive 1 Browse Datastore ISO File ไปที่ File Patch ที่ Upload ขึ้นไปจากข้อที่ 1 และติ๊ก Connected

4. ตรวจสอบว่า Mount เรียบร้อยหรือไม่ โดย SSH ไปที่ VDP และใช้คำสั่ง df -h Mount Point ต้องเป็น /dev/sr0 5.1G 5.1GB 0 100% /mnt/auto/cdrom ถ้ายังไม่ถูก Mount ต้อง Mount Manual โดยใช้คำสั่ง 

#mount /dev/sr0 /mnt/auto/cdrom

5. สร้าง Snapshot ก่อนดำเนินการ Upgrade โดยคลิ๊กขวาที่ VM และ Take Snapshot และกำหนด Disk Mode เป็น Dependent โดยคลิ๊กขวาที่ VM และกำหนดค่า Disk Mode

6. เข้าสู่ขั้นตอนการ Upgrade โดย Login ไปที่ VDP Client ผ่าน Web Browser ด้วย URL https://<VDPapplianceIP>:8543/vdp-configure/

patch02.jpg

7. ไปที่ Tab Upgrade และคลิ๊ก Upgrade VDP

patch03.jpg

***หากไม่มี Snapshot ระบบจะไม่ยอมให้ดำเนินการ Upgrade และแจ้ง Error

patch01.jpg

8. รอดำเนินการประมาณ 15 นาที

patch04.jpg

และเมื่อดำเนินการเสร็จระบบจะ Shutedown VM โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราดำเนินการลบ Snapshot และตั้งค่า Disk Mode กลับเป้น Independent-Persistent เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ Start VM ตามปกติ

patch05.jpg

9. ตรวจสอบ Version