ปัญหา:

ไม่สามารถเรียก vCloud Director https://{IP_Adress}/cloud/

 

Error:

  1. JDBCConnectionException: Cannot open connection
  2. HTTP ERROR: 503

 

การตรวจสอบและแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่า service รันอยู่หรือไม่ หรือลอง restart service ด้วยคำสั่ง # service vmware-vcd restart
  2. ตรวจสอบ logs ที่ #/opt/vmware/vcloud-director/logs (https://pubs.vmware.com/vcd-51/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vcloud.admin.doc_51%2FGUID-F5FA614B-611E-4794-B638-7716DEE8A6F2.html)
  3. ถ้า Error ไม่สามารถ Connect SQL ให้ตรวจสอบ Port 1433 ว่าเปิดอยู่หรือไม่ ตรวจสอบและเปิด Port 1433 ที่ Firewall แล้ว Restart vCloud อีกครั้ง