โดยปกติแล้วเราจะสามารถ Install VMware Tools ผ่าน vCenter ได้เลย โดยการคลิ๊ก Install VMware Tools ที่หน้า Summary ผ่าน vSphere Client หรือ vSphere Web Client หรือเข้าผ่าน Console โดยไปที่ Launch Remote Console >> VMRC >> Manage >> Install VMware Tools...

ขั้นตอนถัดมา

สำหรับ VM ที่เป็น Linux เราต้องใช้คำสั่งเพื่อ Mount Partition Manual ขึ้นมา สามารถดำเนินการดังนี้

#mount /dev/cdrom /media/

#cd /media/

#cp VMwareTools-10.0.6-3560309.tar.gz /tmp/

#cd /tmp

#tar -zxvf VMwareTools-version.tar.gz

#cd vmware-tools-distrib

#./vmware-install.pl

#umount /mnt/cdrom

#cd /tmp/

#rm -f VMwareTools-version.tar.gz

#rm -rf vmware-tools-distrib

 

หมายเหตุ:  กรณี VMware Tools Update Version เราจำเป็นต้อง Upload File Install ใหม่สำหรับ Version ใหม่เข้าไปที่ ESXi Server ด้วย 

 

ในบางกรณีเราไม่สามารถติดตั้งด้วยวิธีการข้างบนได้ เราสามารถติดตั้ง Manual ได้โดยการ Download File Install มาติดตั้งได้ดังนี้

Linux Server

1. Download File Install มาไว้ที่เครื่องจากเว็บไซต์ VMware ตาม URL ด้านล่าง

https://my.vmware.com/group/vmware/details?downloadGroup=VMTOOLS1025&productId=742

(VMware vSphere >> Drivers & tools) เลือก Download File VMware Tools packages for Windows and Linux (File type: tar.gz) ทำการแตกไฟล์จะได้ Directory VMware-tools-10.0.0-3000743 และไฟล์ linux.iso

2. Mount iso file โดยใช้คำสั่ง mount -o loop /tmp//VMware-tools-10.0.0-3000743/vmtools/linux.iso /media/

3. cd /media จะได้  VMwareTools-10.0.0-3000743.tar.gz และย้ายไปไว้ที่ /tmp/

4. แตกไฟล์ได้ vmware-tools-distrib/

#cd vmware-tools-distrib/

#./vmware-install.pl

#umount /media/

#cd /tmp/

#rm -f VMwareTools-version.tar.gz

#rm -rf vmware-tools-distrib

5. ตรวจสอบที่หน้า VM Portal บน vSphere Web Client หรือ vSphere Client ที่ Summary ต้องพบว่า VMware Tools:  Running