1. เรียก URL https://master-node-name-or-ip-address/admin

2. Login ด้วย admin user และ password สำหรับ master node

3. ที่มุมขวามือด้านบน คลิ๊ก drop-down ที่ admin menu แล้วคลิ๊ก Change Adminstrator Password

4. ใส่ Password ปัจจุบัน และ Password ใหม่ที่ต้องการ

5. คลิ๊ก OK