ขั้นตอนการ Reset Password  ดังนี้

1.ให้ทำการ reboot ในกรณีที่เครื่องมีการใช้งานอยู่ 

2.เข้า Kernel mode 

3.เมื่อเข้าสู่ Kernel mode ตามรูปแล้วนั้นให้กด a 

reset_2.jpg

4.เพิ่ม single ต่อท้ายสุด แล้วกด Enter 

reset_3.jpg

5.จะปรากฎตามรูปภาพด้านล่าง แล้วสามารถทำการเปลื่ยน Password Root ได้เลยครับ 

             # passwd root 

reset_4.jpg