เข้าไปที่เว็บไซต์ netway.co.th ลูกค้าจะสามารถเลือกการสั่งซื้อ Linux VPS โดยมีวิธีการดังนี้

1. คลิ๊กที่ Plan & Pricing

2. เลือก Package ที่ต้องการ

3. คลิ๊ก ORDER NOW หรือสามารถเลือก Customize เพื่อกำหนด Package เอง

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าสั่งซื้อ

 

ให้เลือกการสั่งซื้อดังนี้

4.1 Select Cloud: เลือก VPS

      Choose billing cycle:  ลูกค้าสามารถเลือกเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน, รายปีและ 2 ปี โดยตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไปลูกค้าจะได้ส่วนลดขึ้นอยู่กับรอบการชำระ

 Screenshot_from_2017-08-31_11_50_02.png

      Hostname:  ระบุ Hostname ที่ต้องการ(ต้องระบุเป็น FQDN เช่น vps.yourdomain.com)

4.2. Select OS Template

      OS Template:  Default (CentOS7)

      Control Panel:  Default (cPanel&WHM)

4.3. Server Resource

      RAM [GB]:  Default (1 GB)

      CPU vCores:  Default (1 vCore)

      Disk Size [GB]:  Default (50 GB)

*** ลูกค้าสามารถ Customize OS, Control Panel และ Resource ได้โดยการคลิ๊กที่ Dropdown และ วงกลมเพื่อเลือก OS, Control Panel และ Resource ตามที่ต้องการได้ (ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามที่ลูกค้าเลือก) 

4.4. Add-ons

ลูกค้าสามารถเลือก Add-ons Manage Service เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Netway ได้ โดยเลือก Standard Managed หรือ Premium Managed (โดย Default จะไม่ได้เลือกไว้)

Screenshot_from_2017-09-27_15_45_08.png

  1. คลิ๊ก Continue เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ที่หน้านี้จะแสดง Summary ราคาและ Add-ons ทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกจากข้อที่ 4 รวมถึงช่องทางการชำระเงินและข้อมูลติดต่อของลูกค้า

 Screenshot_from_2017-08-31_14_21_03.png

***จากตัวอย่างมีการเลือก Addon Service คือ Premium Managed จากข้อ 4.4

ลูกค้าสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

Choose payment method:  เลือกช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก

Client Information:  กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น หากมี Account อยู่แล้วหรือเลือก Login ด้วย Social Login เลือก Already registered

เลือก  และคลิ๊ก Checkout

 

  1. ระบบจะแจ้งเลขที่ Invoice และสรุปราคาทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดการชำระเงินให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่าง Invoice

screencapture-netway-co-th-clientarea-invoice-id-52974-1506500656481.png

*** การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและ Paypal ระบบจะสร้าง VPS ให้อัตโนมัติ