อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการ VM ด้วยตนเองผ่าน Client Area  เช่น Reboot, Start, Shutdown และ Management Console เป็นต้น มีขั้นตอนวิธีการดังนี้

 

  1. หลังจาก Login เข้า Client Area จะเจอ Service ที่ใช้บริการทั้งหมด

netway_client.png

 

  1. เข้าที่ VPS (หรือ VMware) และคลิ๊ก Manage Server

Screenshot_from_2017-09-29_09_29_55.png

 

  1. จะเจอหน้า Server Management

screencapture-netway-co-th-1506652969346.png

 

     ที่หน้านี้ลูกค้าจะพบรายละเอียด Server และส่วนของการบริหารจัดการ VPS  โดยลูกค้าสามารถเข้า Console, Reboot, Shutdown และ Cancel VPS ได้ด้วยตนเอง

     การจัดการผ่าน Console จำเป็นต้องติดตั้ง Java เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยวิธีการสามารถดำเนินการได้ตาม Link

 

*** ส่วน Management ของ VMware จะแตกต่างกันบ้าง คือไม่มีเมนู Console มาให้ แต่ใน Function หลักๆ ยังคงสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับ VPS