ควรเลือกบริการแบบไหนระหว่าง VPS, VMware VPS และ Dedicated Server 

เลือกใช้บริการให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณดังนี้

  1. สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและเริ่มต้น หากต้องการ Server ส่วนตัว มีปริมาณการใช้งานไม่สูงมากนัก ต้องการเพิ่มและลดปริมาณ Resource ได้ตามที่ต้องการ สามารถปรับแต่ง Configuration ได้เช่นเดียวกับ Dedicated Server แต่มีงบประมาณจำกัด ให้เลือกบริการ VPS
  2. สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หากต้องการความเสถียร ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด สามารถเพิ่มลด Resource ได้ตามที่ต้องการ และระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา ให้เลือกบริการ VMware
  3. หากต้องการใช้งานเครื่อง Server อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงความต้องการยืดหยุ่นในการปรับแต่ง Server และมีงบประมาณระดับหนึ่ง ให้เลือก Dedicated Server

        แต่ละบริการสามารถ Upgrade และ Downgrade ได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน การเลือกใช้บริการให้เหมาะสม จะทำให้ได้ Server ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เหมาะสมกับงานมากที่สุด ช่วยประหยัดงบประมาณและลดระยะเวลาในการดำเนินการได้อย่างมาก

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมระหว่างบริการ VPS, VMware และDedicated Server มีดังนี้

       งบประมาณ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องประเมินถึงความต้องการของระบบ ความสำคัญของข้อมูลและความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากร แล้วจึงเลือกบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ เนื่องจากแต่ละบริการมีราคาที่แตกต่างกัน

      ความเสถียรและความพร้อมใช้งาน ทุกบริการสามารถการันตี Uptime ได้ แต่ความสามารถในการรองรับการทำ High Availability จะมีเฉพาะบน VMware VPS

      การดูแลและการบริหารจัดการ ความสามารถในการจัดการระบบด้วยตัวเอง เฉพาะบริการ VPS และ VMware VPS จะมี Managment Portal สำหรับบริหารจัดการระบบ ทำให้สามารถจัดการเครื่องของเราได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการ Reboot, Shutdown, Start หรือ Console เป็นต้น

     ความสามารถในการขยายระบบ บริการ Dedicated Server อาจมีข้อจำกัดเรื่องการขยายขนาดของระบบ จึงควรพิจารณา VMware VPS หากต้องการความยืดหยุ่นในการขยายระบบสูง