อธิบายขั้นตอนวิธีการในการ Upgrade และ Downgrade Resource เช่น RAM, CPU, IP Address และ Disk โดยใช้โปรแกรม Virtualizor

1. Login เข้า Control Panel Master Server สำหรับ Virtualizor

2. ไปที่ Virtual Server และ List All

3. ไปที่ VM ที่ต้องการ Upgrade/Downgrad

4. คลิ๊ก Edit รูปดินสอ edit.png ขวามือของ VM ที่ต้องการ Edit ตามรูป

Screenshot_from_2017-11-27_17_14_22.png

5. Upgrade/Downgrade ข้อมูลที่ต้องการดังนี้

     5.1 เพิ่มลบ IP Address

Screenshot_from_2017-11-27_17_17_37.png

     5.2 เพิ่ม Disk (ไม่สามารถ Downgrade Disk ได้)

Screenshot_from_2017-11-27_17_19_27.png

     5.3 เพิ่มลด RAM

Screenshot_from_2017-11-27_17_22_19.png

     5.4 เพิ่มลบ CPU

Screenshot_from_2017-11-27_17_24_12.png

6. Edit Virtual Server