2018-06-20_17-52-34.jpg

 

ชื่อเอกสาร: Brochure Managed Server Services

ฟอร์แม็ต: PDF

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ใช้ทั่วไป, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, Admin

เนื้อหาโดยย่อ: บอกรายละเอียดสำหรับบริการ Managed Server รวมถึง Features และราคา

 

 

download_100_25_pix.png