Fast-Update-cPanel-min.png          
สำหรับผู้ใช้งาน cPanel&WHM ควรทำการ Update ระบบเป็นตัวล่าสุด โดยตอนนี้ทาง cPanel&WHM ได้ปล่อยตัว Release Version 82 ออกมาแล้ว ทั้งนี้มีหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่น่าสนใจมาก ๆ คือ ความเร็วในการ Update โดยทาง cPanel&WHM เคลมว่าการอัปเดตจาก Version 80 เป็น Version 82 เสร็จสมบูรณ์ในเวลาประมาณ 3 นาที  หรือ จะเป็นการ Update จาก Version 78 ไปที่ Version 82 เลยจนเสร็จสมบูรณ์ก็จะใช้เวลาเพียงประมาณ 8 นาที เวลานี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเร็ว In Put / Out Put เครือข่ายและ CPU ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ 

          และอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการที่ cPanel&WHM ทำการลดความต้องการ Disk Space ของ cPanel&WHM ลง 10% เลยทีเดียว เมื่อทราบแบบนี้แล้วอย่าลืมทำการ Update Version กันนะคัรบ

 

cpanel-whm-logo-RGB-v070816.png

 

 

Ref : https://documentation.cpanel.net/display/82Docs/82+Release+Notes#id-82ReleaseNotes-cPanel&WHMperformanceimprovements