Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


บทความในส่วนนี้

[E-Book] กลยุทธ์ Enterprise Cloud

  Nareerat
  อัพเดทเมื่อ 2018-06-14 09:28:54


[E-Book] กลยุทธ์ Enterprise Cloud เส้นทางสู่ระบบคลาวด์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับต้นทุน การย้าย และความปลอดภัย

enterprisecloud.PNG

ปัจจุบัน Cloud Computing กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทาง IT ของธุรกิจ  และแน่นอนว่ามันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ    

กับคำถามที่ว่า “จะใช้คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างไรเพื่อให้กลายมาเป็นส่วนสําคัญทางธุรกิจอย่างแท้จริง” หนังสือเล่มนี้พยายามหาคําตอบให้กับคําถามเหล่านี้โดยอ่างอิงจากประสบการณ์จริงในด้านคลาวด์ขององค์กรทางด์าน IT  ในหนังสือเล่มนี้คุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่ทําให้ระบบคลาวด์เป็นสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มธุรกิจองค์กร แอปพลิเคชันที่คุณควรใช้เพื่อเริ่มต้นก้าวเข้าไปสู่โลกของคลาวด์ องค์กรของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทักษะต่างๆ จะถูกพัฒนาไปในทางไหน เราจะวัดความคืบหน้าได้อย่างไร เรื่องของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นผลดีกับธุรกิจจริงหรือไม่ รวมถึงวิธีการใช่ประโยชน์จากชุดคุณลักษณะของคลาวด์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีความสามารถในการแข่งขัน

download.png

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

[E-Book] กลยุทธ์ Enterprise Cloud

  Nareerat
  อัพเดทเมื่อ 2018-06-14 09:28:54


[E-Book] กลยุทธ์ Enterprise Cloud เส้นทางสู่ระบบคลาวด์: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับต้นทุน การย้าย และความปลอดภัย

enterprisecloud.PNG

ปัจจุบัน Cloud Computing กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทาง IT ของธุรกิจ  และแน่นอนว่ามันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ    

กับคำถามที่ว่า “จะใช้คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างไรเพื่อให้กลายมาเป็นส่วนสําคัญทางธุรกิจอย่างแท้จริง” หนังสือเล่มนี้พยายามหาคําตอบให้กับคําถามเหล่านี้โดยอ่างอิงจากประสบการณ์จริงในด้านคลาวด์ขององค์กรทางด์าน IT  ในหนังสือเล่มนี้คุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่ทําให้ระบบคลาวด์เป็นสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มธุรกิจองค์กร แอปพลิเคชันที่คุณควรใช้เพื่อเริ่มต้นก้าวเข้าไปสู่โลกของคลาวด์ องค์กรของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทักษะต่างๆ จะถูกพัฒนาไปในทางไหน เราจะวัดความคืบหน้าได้อย่างไร เรื่องของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นผลดีกับธุรกิจจริงหรือไม่ รวมถึงวิธีการใช่ประโยชน์จากชุดคุณลักษณะของคลาวด์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีความสามารถในการแข่งขัน

download.png

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

บทความในส่วนนี้


Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database