เราสามารถเข้าไปเปลี่ยน Passphrase ได้ ที่หน้า Microsoft Azure Backup

 1000135.png

 

1000136.jpeg