Project Online คือบริการแบบ web-based ที่มีความสามารถต่อไปนี้  

 

 • จัดการ projects หลายๆ โครงการ
 • บันทึกเวลาทำงานบน timesheets
 • จัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการ

 

Project Online เป็น hosted version ของ Project Server ที่มีโฮสต์อยู่ที่ Microsoft datacenter นั่นเอง

 

หากพูดให้ชัดเจนแล้ว Project Online ไม่ใช่ web-based version ของ Project Professional โดย Project Online ถือเป็น service ที่แยกส่วนออกมาให้บริการชัดเจนบนระบบอินเทอร์เน็ต

ซึ่งประกอบด้วยบริการอย่างเช่น Project Web App และ/หรือ Project Online Desktop Client ทั้งนี้ขึ้นอยู่ Plan ที่ลูกค้าเลือกซื้อใช้
 

Licensing Option สำหรับ Project

 

Microsoft Project มีรูปแบบ licensing ที่คล่องตัวทั้งแบบ online service, on-premise, SPLA, FPP และ Microsoft Store โดยเหมาะสำหรับการสร้าง solutions ด้าน project portfolio management (PPM) สำหรับคุณ 

Licensing Options

Onine Service (CSP)

On-Premise (VL)

SPLA

FPP

Microsoft Store

 

ลูกค้าสามารถติดต่อ Local Partner เพื่อสั่งซื้อได้ทั้ง 5 รูปแบบ 

 

1

การสั่งซื้อ Project Online ในรูปแบบของ Cloud Service ผ่านทาง CSP

 

 

Project Online เป็นคลาวด์โซลูชั่นที่คิดค่าบริการแบบ per-user คือคิดตามจำนวน user ที่ใช้งานจริงและคิดค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปี โดย Project Online ต้องซื้อเพิ่มเติมจาก Microsoft 365 Plan ที่คุณใช้งานอยู่ Project Online มี Plan ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

 

 • Project Online Premium มีความสามารถของ project management ขั้นสูงสามารถทำงานได้ใกล้เคียง BI และมีสิทธิ์โหลดไปติดตั้งใช้งานบนเครื่องได้สูงสุด 5 PC
 • Project Online Professional สามารถบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรได้ และสามารถโหลดไปติดตั้งบนเครื่องได้สูงสุด 5 PC
 • Project Online Essentials เป็น team member add-on สำหรับองค์กรที่มี user ที่ใช้ Project Online Professional และ/หรือ Project Online Premium อยู่แล้ว (องค์กรไม่สามารถใช้ Project Online Essentials เพียง Lic โดยไม่มี Online Professional และ/หรือ Project Online Premium ได้) Project Online Essentials มีเฉพาะใช้งานบน web-based เท่านั้น

 

หมายเหตุ:

 • ลูกค้าต้องเลือก domain name เพื่อใช้งาน project online ตั้งแต่ต้น เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง domain name หลัง add user เข้าไปแล้ว
 • ความจุของเนื้อที่ online สำหรับผู้ใช้ Online Professional และ/หรือ Project Online Premium นั้นอยู่ที่ 25 GB ต่อหนึ่ง Project Web App site เพิ่มเติม 
 • การซื้อ Project Online ทุก Plan ไม่ต้องซื้อ Project Server เพราะเป็นบริการคลาวดื ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Project บน Server ตัวเอง

 

สามารถตรวจสอบราคาและออกใบกำกับภาษีได้จาก www.netwaystore.in.th 

 

สำหรับท่านที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์สูงสุด 5 เครื่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายแทนการซื้อขาด เราแนะนำให้ใช้ Project Online Professional หรือ Project Online Premium ซึ่งจะตก License ต่อเครื่องต่อปีเป็นราคาดังตอไปนี้ 

Project Online Professional

ตกราคา 2,300+ บาท ต่อเครื่องพีซี/ปี

Project Online Premium

ตกราคา 4,200+ บาท ต่อเครื่องพีซี/ปี

 

* ราคาประเมินและยังไม่รวม VAT

  

2

การสั่งซื้อ Project Server และ CAL สำหรับติดตั้งเองผ่านทาง Volume License

 

 

Project solutions for on-premises คือซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดที่ลูกค้าซื้อไปเพื่อติดตั้งเองในองค์กร มีจำหน่ายผ่านทาง Microsoft Volume Licensing โดย Project Server 2016 จะคิดค่าใช้จ่ายตามแบบ Server/CAL (Client Access License) model ลูกค้าจะต้องมี Project Server 2016 สำหรับเครื่องเซิรืฟเวอร์ที่ใช้งาน และต้องมี CALs สำหรับ person หรือ device ที่เชื่อมต่อกับ Project Server รายละเอียดเกี่ยวกับ Volume License

 

 • Project Server 2016 helps organizations get started, prioritize project portfolio investments and deliver the intended business value.
 • Project Server CAL 2016 is required for each user or device accessing Project Server 2016.

 

 

 • Project Professional 2016 enables you to collaborate with others to easily start and deliver winning projects. Includes a Project Server 2016 CAL.
 • Project Standard 2016 enables you to keep projects organized and on track.

 

รายละเอียดในการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อ Project Server และ Project CAL สามารถศึกษาได้จากตารางต่อไปนี้

 

สินค้า

Part No.

SKU

Description

เริ่มต้นที่ (บาท)

Project

076-01866

Prjct SNGL LicSAPk OLP NL

Microsoft®Project Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel

42,900+

 

076-02002

Prjct SNGL SA OLP NL

Microsoft®Project Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel

15,750+

 

076-05674

Prjct 2016 SNGL OLP NL

Microsoft®Project 2016 Sngl OLP 1License NoLevel

27,150+

Project Professional

H30-00104

PrjctPro SNGL SA OLP NL w1PrjctSvrCAL

Microsoft®ProjectProfessional Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel w/1ProjectSvrCAL

26,250+

 

H30-00147

PrjctPro SNGL LicSAPk OLP NL w1PrjctSvrCAL

Microsoft®ProjectProfessional Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel w/1ProjectSvrCAL

71,500+

 

H30-05613

PrjctPro 2016 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL

Microsoft®ProjectProfessional 2016 Sngl OLP 1License NoLevel w/1ProjectSvrCAL

45,260+

Project Server

H22-00133

PrjctSvr SNGL SA OLP NL

Microsoft®ProjectServer Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel

136,550+

 

H22-00316

PrjctSvr SNGL LicSAPk OLP NL

Microsoft®ProjectServer Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel

409,640+

 

H22-02689

PrjctSvr 2016 SNGL OLP NL

Microsoft®ProjectServer 2016 Sngl OLP 1License NoLevel

273,090+

Project Server CAL

H21-00194

PrjctSvrCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL

Microsoft®ProjectServerCAL Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel DvcCAL

4,070+

 

H21-00252

PrjctSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL

Microsoft®ProjectServerCAL Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel DvcCAL

12,200+

 

H21-00546

PrjctSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL

Microsoft®ProjectServerCAL Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel UsrCAL

15,850+

 

H21-00551

PrjctSvrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL

Microsoft®ProjectServerCAL Sngl SoftwareAssurance OLP 1License NoLevel UsrCAL

5,290+

 

H21-03451

PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft®ProjectServerCAL 2016 Sngl OLP 1License NoLevel DvcCAL

8,130+

 

H21-03453

PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft®ProjectServerCAL 2016 Sngl OLP 1License NoLevel UsrCAL

10,570+

 

* ราคาประเมินและยังไม่รวม VAT

 

หมายเหตุ:

 

 • Volume License มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ Project Professional 2016 หรือ Project Standard 2016 ที่ 5 License ขึ้นไป หากต้องการซื้อแยกแบบไม่ถึง 5 License ให้เลือกช่องทางการสั่งซื้อทางอื่นแทน
 • Microsoft Project ที่ซื้อจาก Volume License ไม่สามารถย้ายเครื่องได้

  

3

การสั่งซื้อ Project Server SAL ผ่าน SPLA

 

 

SPLA มาจาก Service Provider Agreement program เป็นสิทธิ์การใช้งานแบบเชาใช้รายเดือน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ datacenter ของ Microsoft partner ในประเทศไทยเพื่อรัน software ที่สั่งซื้อ และลูกค้าต้องซื้อค่าบริการในรูปแบบ SAL ซึ่งย่อมาจาก Subscriber License โดยจำหน่ายตามจำนวน user และคิดค่าบริการเป็นรายเดือนตกuser ละประมาณ 350 บาทต่อ user ต่อเดือน

 

ราคาของ Project SAL เป็นดังต่อไปนี้
 

Part No.

H22-01677

SKU

 PrjctSvr ALNG LicSAPk MVL SAL

THB 350+ / Month

 

* ราคาประเมินและยังไม่รวม VAT 
 

4

การสั่งซื้อ FPP จากร้านค้าปลีก

 

 

 

การสั่งซื้อแบบกล่องหรือ FPP มีความคล่องตัวโดยไม่ต้องยึดขั้นต่ำในการสั่งซื้อและสามารถย้ายเครื่องได้ แต่ต้องเช็คสต๊อคสินค้าจากร้านก่อนทุกครั้งว่ามีสินค้าพอเพียงกับความต้องการหรือไม่ โดยมราคาประมาณดังต่อไปนี้
 

MS Project 2016 Standard (FPP)

Part No.

076-05530

SKU

Project 2016 32-bit/x64 English EM DVD

THB 22,000+

MS Project 2016 Professional (FPP)

Part No.

H30-05433

SKU

Project Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD

THB 37,000+

 

* ราคาประเมินและยังไม่รวม VAT
 

5

การสั่งซื้อและดาวน์โหลดจาก Microsoft Store

 

 

 

สำหรับกรณีที่ FPP มีสินค้าไม่พอและลูกค้าต้องการใช้งาน Project แบบด่วนที่สุด แนะนำให้สั่งซื้อกับ Microsoft Store เพราะสามารถดาวน์โหลดและนำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที แต่จะมีราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่าหน้าเว็บไซต์หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

Project Standard 2016

THB 29,000+

สำหรับพีซี 1 เครื่อง

ย้ายเครื่องได้

เหมาะสำหรับการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการและพอเพียงสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารโครงการอย่างครบวงจร

 

 

 

Project Professional 2016

THB 45,000+

สำหรับพีซี 1 เครื่อง

ย้ายเครื่องได้

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารจัดการโครงการแบบซับซ้อนและเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เช่น BI หรือ ERP เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่

 

* ราคาประเมินและยังไม่รวม VAT

______________________________________________________________________________________________

  Netway Communication ให้บริการด้านไอที พื้นฐานสำหรับธุรกิจ เป็นตัวแทนแบรนด์ไอทีชั้นนำมากมาย Microsoft 365, G Suite, Zendesk, SSL ฯลฯ
        เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ
Line :  @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือ  http://bit.ly/line-netway
Facebook :  m.me/netway.offcial

Tel :  02-9122558
Email :    support@netway.co.th
Web Chat :   https://netway.co.th/   
#ให้เราช่วยคุณเรื่องไอที ​​#การสื่อสาร Netway  #มีครบจบที่เดียว #Netway Communication #NetwayTraining #NetwayConnect