เงื่อนไขสำหรับการติดตั้งใช้งานในส่วนหัวข้อนี้ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องใช้งาน Office365 ที่มี Plan สำหรับติดตั้ง Office offline เช่น Office365 Business, Office365 Business Premium , Office365 Enterprise E3 , Office365 Enterprise E5 หรือ Plan อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. Windows OS จะต้องเป็น Windows 7 Service Pack 1 ขึ้นไป
3. จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ Internet ในขณะที่ทำการติดตั้ง
ดูเงื่อนไขอื่นๆ ได้ที่ ความต้องการขั้นต่ำของ Office365

 

ขั้นตอนการติดตั้ง Office 365

1. ทำการ Login เข้าสู่ Office365 portal (https://www.office.com)
2. เมื่อทำการ Login เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแรก ให้เลือก Install Office >> Office 365 Apps เพิ่มทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

install365-1.png

3. กรณีต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่นที่ เช่น MS Visio, MS Project หรือกรณีต้องการเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง ให้ทำการเลือก Other install options แทน

install365-2.png

4. เมื่อทำการเลือก Other install options ท่านสามารถเลือกภาษาในการใช้งาน Office ของท่านได้ และสามารถ Deactivate การติดตั้งที่ไม่ต้องการก้ได้

install365-3.png

5. เมื่อกด "Install" ระบบจะดาวน์ไฟล์ติดตั้ง จะได้ดังภาพ
เพิ่มเติม ชื่อไฟล์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม Package และจำนวน bit พร้อมกับ Subscription ที่ใช้งาน

mceclip2.png

6. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการติดตั้ง ระบบจะทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น พร้อมกับ Activate license การใช้งาน

install365-4.png