บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานได้สั่งซื้อ Office 365 ไปแล้ว แต่ไม่สามารถ Activate license ได้ โดยมักจะมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

  1. ลบโปรแกรม Microsoft Office เดิม และติดตั้ง Office 365 แต่ไม่สามารถ Activate ได้
  2. มีการปรับเปลี่ยน License บางประการแต่ไม่สามารถ Activate license ได้ทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน
  3. ปรับเปลี่ยนจาก Office 365 Business เป็น Office 365 Proplus แต่ไม่สามารถ Activate license ได้ หรือสลับกัน

และด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ Activate license เพื่อใช้งาน

 

ซึ่งปัญหาดังกล่าว จะมีวิธีการแก้ไขอยู่ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 ทำการ Quick repair ตัวโปรแกรม Office 365 Business/Proplus ในส่วนของ Control Panel

1. เข้าสู่หน้า Control Panel > Program and features

2. เลือกโปรแกรม Office 365 ที่ติดตั้ง และเลือก Change ด้านบน

 

3. จากนั้นเลือก Quick Repair เพื่อซ่อมแซม Office 365 หลังจากเสร็จสิ้นแล้วให้ Restart เครื่อง 1 ครั้งและทดลองใช้งาน

 

4. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แนะนำให้แก้ไขโดย Online Repair (การแก้ไขประเภทนี้จะมีระยะเวลา แนะนำให้ทำวิธีที่ 2 ด้านล่างก่อน)

 

 

วิธีที่ 2 ใช้ Tools ช่วยโดยจะเป็น Tool ชื่อ Activation Troubleshooter โดยดาวน์โหลดได้ที่ Link : https://aka.ms/diag_officeact

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมตาม Link ด้านบน และเปิดโปรแกรมบนเครื่องที่มีปัญหา

2. จะมีหน้าต่างโปรแกรมแสดงขึ้น ให้เลือก Next 

 

     3. ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของ Office 365 บนเครื่อง

 

4. หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น ระบบจะแนะนำให้ทำตามคำแนะนำ หลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดและใช้งานได้ จะขึ้นสถานะดังรูป

 

จากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา ถือว่าเป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่มีเกี่ยวกับ Office 365 ได้อย่างดี แต่ถ้าหากท่านทำตามคู่มือแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป