กรณีต้องการถอนการติดตั้ง Office365 for business สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ Office365 portal (https://www.office.com)

2. เมื่อทำการ Login เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแรก ให้เลือก Install Office >> Other install options

deactivate365-1.png

3. เมื่อทำการเลือก Other install options ให้ทำการตรวจสอบในส่วน Install แล้วคลิ๊ก Deactivate เพื่อถอด license ออก หลังจากคลิ๊ก Deactivate แล้ว อาจจะต้องรอ 1-3 วัน ถึงจะถอน license ได้อย่างสมบูรณ์

deactivate365-2.png