วิธีที่ 1 การแก้ไขภาษาบน Outlook

หมายเหตุ หากท่านค้างเฉพาะใช้งานบน Outlook แนะนำให้ทำตามขั้นตอนนี้ก่อน แต่ถ้าหากค้างในส่วนของ Microsoft Word , Excel หรือ PowerPoint ข้ามไปวิธีที่ 2 ได้เลยครับ

1. เปิดโปรแกรม Outlook และไปที่ เมนู File > Option

 

2. เลือกเมนูในส่วนของ Mail และเลือก Signatures… ในส่วนของ “Create or modify signature for  message.

 

3. จากนั้น ให้ไปสู่ Tab “Personal Stationary และกดปุ่ม Font… ภายใต้หัวข้อ New mail messages”

 

4จากนั้น ให้ดูในส่วนของ “Complex script” และเปลี่ยน Font เป็น Angsana หรือ Tahoma จากนั้นกด OK

 

5. จากนั้น ในหน้า Signatures And Stationary ให้เลือก Font… ในส่วนของ Replying or forwarding messages

 

6. จากนั้นทำวิธีเช่นเดียวกันกับหัวข้อ ที่ 4 อีกรอบ คือเปลี่ยนในส่วนของ Font ภายใต้ Complex scripts ให้เป็น Angsana หรือ Tahoma จากนั้นกด OK

7. เมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว กด OK ออก จนถึงหน้าโปรแกรม Outlook

8. ให้ปิดและเปิดโปรแกรมใหม่ และลองใช้งานดูอีกรอบ ว่ายังค้างอยู่หรือไม่

 

วิธีที่ 2 การปิดตรวจสอบภาษาไทยบน Microsoft Office

หากท่านไม่ได้ค้างเนื่องจากการใช้งานบน Outlook แต่ค้างจากการใช้งาน Word , Excel หรือ PowerPoint แนะนำให้ลองทำตามวิธีด้านล่างนี้

1. เข้าโปรแกรม Microsoft Word , Excel หรือ PowerPoint และไปที่ File > Options > Language

2. จากนั้นในหัวข้อ Choose Editing Languages เลือกช่องภาษา Thai และเลือก Remove

 

3. จากนั้นกด OK และปิดโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด และเปิดทดลองใช้งาน

 

วิธีที่ 3 ติดตั้ง Language Pack ภาษาไทยเพิ่มสำหรับ Microsoft Office ของท่าน

โดยดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่

https://support.office.com/en-us/article/language-accessory-pack-for-office-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f

 หลังจากนั้นติดตั้ง และทดลองใช้งานดูอีกครั้งครับ