สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.Volume & Plan: จำนวน user และ plan ที่ต้องการสั่งซื้อ (กรณีที่เป็นโดเมนที่ไม่เคยนำไป register ใดๆกับทาง Microsoft ไว้ก่อนหน้านี้)
2.Admin Email: แจ้งชื่อและอีเมลของบุคคลที่จะเป็น admin (ใช้อีเมลอะไรก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่ประจำ จะเป็น hotmail, outlook.com หรือ อีเมลที่ทำงานของคุณก็ได้)
3.User List: มี list รายชื่อของ user ทั้งหมดที่ต้องการจะสั่งซื้อ (ในรูปแบบ .xlsx หรือ .csv ก็ได้)

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อโดยล็อกอินเข้าระบบ netway.co.th หรือส่งข้อความต้องการมาที่ support@netway.co.th
2.เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (หากจำเป็น)
3.ทำการ Verify Domain และเปลี่ยน MX record ไปที่ Microsoft 
4.กรณีจดโดเมนหรือใช้บริการ Server อยู่ที่ Netway การ Verify Domain และการ เปลี่ยน MX record ทาง Netway จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

อื่นๆ (Others):
1.สามารถผสม Plan ของ Office 365 มากกว่า 1 Plan ในการสั่งซื้อ 1 order ได้
2.ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
3.การเริ่มต้น activate user จะเริ่มจากการได้รับหลักฐานการชำระเงินหรือ PO จากลูกค้าเป็นสำคัญ
4.กรณีขอเป็น reseller โปรดดูที่ Service Request ในส่วนของ Reseller

 

กรณีที่เคยนำโดเมนนั้นไป Register Office 365  ใดๆไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1.กรณีนี้ลูกค้าต้องเคย Registration บนระบบ Microsoft อยู่แล้ว และมี User ที่ได้รับสิทธิ์ Admin เนื่องจากต้องให้ User Admin กดยอมรับเข้าระบบกับทางเน็ตเวย์ ถึงจะสามารถย้ายมาใช้งานกับทางเน็ตเวย์ได้
2.ลูกค้ากดยืนยันเข้าระบบ CSP กับทางเน็ตเวย์ ดังนี้

transfer.png