สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

1.เช็คจำนวน User ที่ต้องการย้ายมาอยู่กับ Netway
2.กำหนดวันที่ต้องการย้าย ซึ่งสามารถทำการย้ายได้เลย โดยระยะสัญญาจะนับใหม่เริ่มจากวันที่ทำการย้าย (นับจากวันที่ยืนยันการชำระเงินหรือกำหนด  โดยลูกค้าเอง)
3.ช่วงเวลาการย้ายไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1.กรณีนี้ลูกค้าต้องเคย Registration บนระบบ Microsoft อยู่แล้ว และมี User ที่ได้รับสิทธิ์ Admin เนื่องจากต้องให้ User Admin กดยอมรับเข้าระบบกับทางเน็ตเวย์ ถึงจะสามารถย้ายมาใช้งานกับทางเน็ตเวย์ได้
2.ลูกค้ากดยืนยันเข้าระบบ CSP กับทางเน็ตเวย์ ดังนี้

  1. ลูกค้าทำการเปิด link ด้านล่าง ผ่าน Browser https://portal.office.com/partner/partnersignup.aspx?type=ResellerRelationship&id=ecf92b64-6863-4193-8daa-64d0e8d02998&msppid=4123563&csp=1
  2. หลังจากลูกค้าเปิด link แล้ว ให้ลูกค้าทำการ login โดยใช้ admin account ของลูกค้า
  3. ลูกค้าจะพบข้อความตามรูปด้านล่าง ให้ลูกค้ามาร์ค Yes, I have read and understand…. และคลิ๊ก Authorize CSP

transfer.png