เมื่อครบรอบต่ออายุลูกค้าสามารถทำการลด user ได้หรือหากทำการลด user ไปแล้ว ก็สามารถเพิ่ม user ใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งทางเราจะคิดเป็น Pro-rate ไปให้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

กรณี ต้องการลด User (จะทำได้เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา)
1. ทำกำหนดจำนวน user ที่ต้องการลด
2. ทำการยืนยันเมื่อครบกำหนดรอบต่ออายุสัญญา

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการ ลด user เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา ส่งมาที่ support@netway.co.th


อื่นๆ (Others):

ทุก Plan ของ O365 ทั้งหมดสามารถใช้แบบผสมร่วมกันได้ ภายใต้ Domain เดียวกัน