สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 90 วัน

การต่ออายุ SSL Certificate เดิมที่ใกล้จะหมดอายุ ทางผู้ออกใบอนุญาต SSL Certificate จะเริ่มให้ต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนที่ Certificate เก่าจะหมดอายุ

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์หรือ Application ต่างๆ ไม่สามารถใช้งาน SSL ได้นั้น ทาง Netway แนะนำให้ท่านสามารถต่ออายุ ล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งเตือนผ่านอีเมล์จากทีมงานว่า SSL Certificate ของท่านใกล้จะหมดอายุ

รอบการแจ้งเตือน

1.แจ้งเตือน ครั้งที่#1 ด้วยระบบ อัตโนมัติทางอีเมล์ โดยส่งไปยังเมล์ contact ที่อยู่บนระบบ Netway ล่วงหน้า 2 เดือน

2.แจ้งเตือน ครั้งที่#2 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางอีเมล์ โดยส่งไปยังเมล์ contact ที่อยู่บนระบบ Netway พร้อมกับ contact ที่ติดต่อฝ่ายขายเดิม

3.แจ้งเตือนครั้งที่ #3 โดยการโทรแจ้งจากเจ้าหน้าที่

ดังนั้นเพื่อป้องการการต่ออายุไม่ทัน ทางเราแนะนำให้ท่าน confirm กลับหลังจากฝ่ายขายเมล์แจ้งเตือน และเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในการสั่งซื้อเพื่อต่ออายุใหม่ดังนี้ 

  1. ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ
  2. Confirm ข้อมูลสั่งซื้อเดิม เช่น 
         2.1 ผู้ติดต่อ คือ คุณxxxxx xxxxx
         2.2 Email Address คือ xxxx@netway.co.th
         2.3 เมล์ที่ใช้กด approve เป็นเมล์เดิมหรือไม่ คือ xxx
  3. สรัาง CSR ชุดใหม่ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อต่ออายุ (ดังนั้นคุณจะมี Key และ CSR ใหม่) ไม่สามารถใช้ Key หรือ CSR เดิมได้

การต่ออายุ Certificate นั้น จะสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากได้รับ Certificate และวันเริ่มต้นนั้นจะเป็นวันที่ได้รับ Certificate แต่วันหมดอายุจะนับต่อจากวันหมดอายุของ Certificate เดิม