VMware-Cloud-Director_KB.png

 

        แนวคิดการทำ Software Defined Data Center หรือศูนย์ข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์เป็นคำศัพท์ที่ใช้ขยายแนวคิดของเทคนิคการทำ Virtualization เป็นวิธีการในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น Network, Storage, Compute รวมถึง Security ให้เป็นอัตโนมัติและสามารถส่งมอบบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริการด้านไอทีมากที่สุด เป็นวิวัฒนาการถัดมาจาก Virtualization และ Cloud ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้อย่างมหาศาล 

        หนึ่งใน Software ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ VMware Cloud Director ซึ่งคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ VMware ที่พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ VMware vSphere ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของ Server Virtualization มาอย่างยาวนาน 

        VMware Cloud Director พัฒนาครอบคลุม Software Defined Networking และ Software-Defined Storage เราจึงเห็นผู้ให้บริการหลายรายนำ Software มาปรับปรุงบริการของตนเองและสามารถต่อยอดสู่บริการ Private Cloud หรือ Hybrid Cloud ได้ 

        สำหรับ Netway เองเห็นถึงความสำคัญของต้นทุนและการบริการจัดการภายใต้ความสามารถของ VMware Cloud Director ประกอบกับการเป็น Service Provider Partner เราจึงนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในรูปแบบของบริการที่ชื่อว่า Netway Virtual Private Cloud 

 

โดยมีนิยามสำหรับบริการดังนี้

 

“แพลตฟอร์มที่ส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infratructure as a Service ซึ่งพัฒนาอยู่บน VMware vSphere และ VMware Cloud Director ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลเสมือนที่แยกได้อย่างอิสระ และปลอดภัยจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้บริการในลักษณะของ Multi-tenant สามารถควบคุม ตั้งค่าและเพิ่มทรัพยากรได้ทันทีที่ต้องการ แบ่งการประมวลผลจากผู้ใช้รายอื่นอย่างชัดเจน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วย Built-in Firewall, Private Network, VPN และ NAT เป็นต้น “ 

 

เหมาะกับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง เสมือนใช้งาน Private Cloud ภายใน Datacenter ของตนเอง  สามารถใช้งานได้ตาม Resource ที่ใช้งานจริง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง 

 

        เราลองไปดูหน้าตาและส่วนประกอบของ VMware Cloud Director ภายใต้บริการของ Netway Virtual Private Cloud กันเลยว่ามีอะไรบ้าง 

 

        อย่างที่เราทราบ VMWare Cloud Director คือหนึ่งใน Software Defined Data Center เป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ VMware vSphere ให้ความสามารถในการจัดการ Organization และ Resource ให้กับ Tenant หรือผู้เช่า เพื่อสามารถสร้างจัดการ Virtual Server และ vApps รวมไปถึงการกำหนดค่า Network และ Firewall 

ตัวอย่าง Diagram ของ VMware Cloud Director 

blobid1.jpg

ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้

1. Organization หน่วยของผู้เช่าหลายๆรายที่มีสิทธิ์ในการใช้ Virtual Datacenter และ Network  

ผู้ให้บริการในที่นี้คือ Netway เราจะสร้าง Organization ให้กับ User หรือก็คือผู้เช่า 1 ราย ซึ่งใน 1 Organization ก็จะได้ Resource ตามที่กำหนดหรือ Package ที่ลูกค้าเลือกใช้   Resource ในที่ก็คือ CPU, Memory, Storage, IP Address เป็นต้น

2. Organization VDC หรือ Organization Virtual Data Center คือกลุ่มย่อยของ Compute และ Storage Resources ที่ได้รับการจัดสรรจาก Provider Virtual Datacenter และกำหนดทรัพยากรดังกล่าวให้กับหนึ่ง Organization โดยแต่ละ Organization สามารถมีได้หลาย Organization VDC 

3. Provider VDC หรือ Provider Virtual Datacenter คือกลุ่มของ Compute และ Storage Resources จากหนึ่ง vCenter Server instance ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Physical Compute Resource หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง Datastores 

4. Infrastructure หรือ กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บนพื้นฐานของ VMware vSphere ซึ่งเป็นตัวกำหนด Resource หลักของระบบ 

 

คราวนี้เราลองไปดูความสามารถของ VMware Cloud Director ว่ามีอะไรบ้าง

 

1. Virtual Datacenter Management คือความสามารถในการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่ถูกหนดโดยผู้ให้บริการ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Virtual Server, vApp, Catalogs, Network, Firewall หรือแม้แต่การกำหนดสิทธิ์ User ให้เข้าถึงเฉพาะที่ต้องการให้เข้าถึงได้ เช่น Virtual Server, vApp เป็นต้น 

 blobid3.jpg

 

2. Enhanced Security เป็น Feature ที่อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ NSX Distributed Firewall ที่ Built-in สำหรับแต่ละ Organization สามารถกำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงระบบหรือ Firewall Rule ได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็น IP Address, Port, Service ต่างๆ ผ่าน Organization และในระดับของ vApp   

นอกจากนี้  เรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น NAT และ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับ Private Cloud ภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย รองรับการทำงานในรูปแบบของ Hybrid Cloud ได้อีกด้วย

 

3. High Availability NetwayVirtual Private Cloud ทำงานอยู่ภายใต้VMware vSphere โดยใช้ License type สูงสุดคือ vSphere Enterprise Plus License ซึ่งจะได้ Advance Feature ของ VMware ทั้งหมด และทำงานร่วมกับ SAN Storage ความสามารถของ High Availability หรือ HA ก็คือ หากมี Host ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทำงาน VM จะทำการ Fail Over ตัวเองแล้วรันบน Host อีกเครื่องโดยอัตโนมัติทันที  ผู้ใช้จะไม่รับรู้ได้เลยว่า Host หรือ VM หยุดทำงาน สามารถรับประกัน Uptime Guarantee ที่ 99.99% 

 

4. App Launchpad and Service Catalog ให้ความสามารถในการรัน Virtual Server หรือ Application สำเร็จรูปในไม่กี่นาที โดยการพัฒนาร่วมกับ Bitnami และนักพัฒนา Software อื่นๆ สามารถ Download ได้ผ่าน VMware Marketplace ตัวอย่าง เช่น LAMPStackWordpress, Jenkin, Node.js เป็นต้น  

สำหรับนักพัฒนาเรายังมี Container ชื่อดังอย่าง Kubernetes แต่ ณ ตอนนี้เรายังไม่ได้ Integrate ร่วมกับ VMware Cloud Director แต่ในอนาคตจะถูกรวมไว้ในบริการ Netway Virtual Private Cloud เช่นเดียวกัน  

ตัวอย่าง App Launchpad เราสามารถรัน Application จากหน้านี้ได้ในไม่กี่วินาที  ลดระยะเวลาการติดตั้งในแต่ละ Application จากปกติอาจใช้เวลาติดตั้ง Config เป็นชั่วโมงให้เหลือเป็นหลักนาทีได้ 

 

5. DRaaS หรือ DR as a Service เป็น Feature ที่สำคัญมาก ถูก Enable บน VMware Cloud Director สำหรับ VMware Partner เท่านั้น  ซึ่ง Netway เราก็ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงความสามารถนี้  โดยจะใช้ชื่อ Plug-in ว่า VMware vCloud Availability รองรับการทำ DR site ในลักษณะของ On-premises to Cloud  คือจาก Private Cloud ของลูกค้าที่ใช้ VMware และควบคุมด้วย vCenter อยู่แล้วและต้องการทำ DR มาที่ Site ของ Netway กรณี Site ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้  และลักษณะของ Cloud to Cloud คือใช้บริการ VMware Cloud Director อยู่แล้วและต้องการทำ DR มา Site ที่ใช้ VMware Cloud Director เช่นเดียวกัน

  

สรุป 

        VMware Cloud Director เป็นหนึ่งในความสามารถในการต่อยอดบริกาโครงสร้างพื้นฐานและ Cloud Service ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่ออำนวนความสะดวก ลดขั้นตอนการบริหารจัดการรวมถึงสามารถลดต้นทุนในการลงทุนและการจัดการลงได้อย่างมหาศาล เราจะเห็นได้จากความสามารถในการจัดการ Virtual Datacenter,  Firewall, HA, DRaaS เป็นต้น  ทั้งหมดทั้งมวลล้วนนำเสนอคุณค่าของบริการเพื่อให้ตอบสนองการทำงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Hybrid Cloud และ DRaaS ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ Netway ยังได้ต่อยอดและเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนบริการและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า และนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของบริการภายใต้ชื่อบริการว่า Netway Virtual Private Cloud

 

_______________.png  __________.png

Line :  @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือ  http://bit.ly/line-netway
Facebook :  m.me/netway.offcial

Tel : 02-055-1095
Email :    support@netway.co.th
Web Chat :   https://netway.co.th/  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://netway.co.th/virtual-private-cloud