ช่องทางการสั่งซื้อและชำระเงิน

ช่องทางการสั่งซื้อและชำระเงินสามารถดำเนินได้ดังนี้

  1. ติดต่อ Sales โดยตรงผ่านเบอร์ โทร : (66) 0-2912-2558-64
  2. ส่งเมล์เข้ามาที่ support@netway.co.th

หลังจากสั่งซื้อเรียบร้อย ลูกสามารถชำค่าบริการด้วยช่องทาง Bank Tranfer, Paypal, Credit Card (one time) และ Paysbuy สำหรับ Bank Transfer สั่งจ่ายในนามบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี

Screenshot_from_2017-11-21_13_03_36.png

หลังจากทําการชําระเงินแล้ว สามารถยืนยันการชําระค่าบริการ ตามวิธีนี้

  • อีเมล์แจ้งมาที่ payment@netway.co.th
  • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่หมายเลข (66)2 912-2558-64 หรือแฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่หมายเลข (66)2 912-2565 (กรุณาระบุหมายเลข Order หรือ ชื่อโดเมนเนมมาในสลิปใบโอนเงินด้วย)

ที่อยู่สําหรับออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด

1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0135539003143

** ในกรณีบริษัทฯ ของท่านมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ ต้องรบกวนท่านส่งเอกสารมาให้ทางเราก่อน เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทฯ จะดําเนินการส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทันที **