SSL คือเครื่องมือด้านความปลอดภัยประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลายมาก ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภทตามการใช้งาน 

สำหรับส่วนนี้คือ การติดตั้ง Free ssl for Plesk Panel ที่ทางผู้ให้บริการมีไว้ให้อยู่แล้ว โดยเงื่อนไขในการใช้งานก็มีเพียงเล็กน้อยคือ

1. การติดตั้งหรือต่ออายุแต่ละครั้ง มีอายุ 3 เดือน

2. จะต้องต่ออายุเอง ไม่มีระบบ auto renew ให้

วิธีการติดตั้งลำดับขั้นตอนตามนี้ครับ

Login Plesk Panel แล้วจะพบหน้าจัดการหลัก ให้เข้าที่ SSL/TLS Certificates

1.png

 

เข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างติดตั้ง SSL ให้คลิ๊ก Get a free เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

mceclip0.png

เมื่อทำการคลิ๊กแล้ว จะมีเมนูให้เลือกการติดตั้ง

 

mceclip0.png

 เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างแจ้งสถานะตามภาพด้านล่าง

4.png

ในส่วนนี้สามารถตั้งค่าต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น redirect ให้เรียก https เสมอ เป็นต้น