อธิบายขั้นตอนการ Reset Administrator Password สำหรับ Windows Server ดังนี้

 Windows Server 2012

1. Login ด้วย RDP ไปที่ Server

2. กด Windows Key แล้วคลิ๊ก Administrative Tools

3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก Computer Management

4. Expand Local Users and Groups และเลือก Users

5. คลิ๊กขวา Administrator และคลิ๊ก Set Password >> Proceed

6. กำหนด Password ใหม่และ OK

 

Windows Server 2008

1. Login ด้วย RDP ไปที่ Server

2. คลิ๊กขวา Computer และเลือก Manage

3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก Configuration

4. Expand Local Users and Groups และเลือก Users

5. คลิ๊กขวา Administrator และคลิ๊ก Set Password >> Proceed

6. กำหนด Password ใหม่และ OK