KB-Billing-Zendesk-NC2.png

ทำไมต้องระบบ Billing

 • มีข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ Software ที่รองรับการขาย และการให้บริการลูกค้า
 • เพิ่มมุมมองในการใช้ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

Agenda

 • เข้าใจความต้องการ
 • หา Software ที่เหมาะสม
 • ตัวอย่าง Software ที่ถูกเลือกใช้
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 

วิเคราะห์ระบบของเราก่อน

ระบบที่ต้องมี billing เช่น

 • E-commerce
 • ระบบสมาชิกแบบชำระเงิน เช่น เก็บค่าสมาชิกรายเดือนเพื่ออ่านนิยาย
 • ระบบให้เช่าสินค้าและบริการ เช่น ให้เช่ารถ โกดัง ตู้ล๊อกเกอร์ อุปกรณ์สำนักงาน
 • ระบบบริการที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการนอกสถานที่ เช่น ช่าง, แม่บ้าน เป็นระบบ online

 

Feature อะไรในระบบ billing ที่เราอยากมี

 • สามารถสั่งซื้อสินค้า บริการ ออนไลน์ได้
  • มีระบบจัดการสินค้า และบริการ
 • สามารถรองรับการชำระเงินออนไลน์ และออฟไลน์ได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับ payment gateway
 • สามารถเก็บข้อมูลสมาชิกได้
  • มีระบบสมัครสมาชิก
  • ดูภาพรวมของสมาชิก
 • สามารถจัดการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน
  • จัดการสถานะ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • การส่งมอบ การยกเลิก
 • ส่วนส่งเสริมการขาย
  • ระบบ mailing list
  • Promotion code
  • Affiliate
 • สามารถดูรายงานสรุป
  • รายงานรายได้
  • รายงานยอดค้างชำระ
 • สามารถออกใบเรียกเก็บเงินเมื่อถึงกำหนดรอบบิล
  • ออก invoice เมื่อจะถึงรอบเรียกเก็บค่าบริการ
  • แจ้งเตือนเมื่อเลยกำหนดชำระ

 

หา Software ที่ตรงความต้องการ

ทางเลือกในการหา software มาใช้ในธุรกิจ

 

หลักในการเลือก Software

 • มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด ลดเวลาพัฒนา
 • มีความทันสมัย พัฒนาต่อเนื่อง
 • เลือกแบบออนไลน์มาก่อน
 • เลือก Open soucecode
 • ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ง่าย

 

ระบบ Support หัวใจของการให้บริการ

ระบบ support เข้ามาช่วยแก้ปัญหา classic เช่น สถานะงาน ใครรับผิดชอบ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานรวมๆดังนี้

 • มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข
  • เรื่องฝ่ายขายส่งให้ใคร
  • เรื่องช่างเทคนิคส่งให้ใคร
 • Update สถานะงาน
  • แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
  • แจ้งลูกค้าให้ทราบ
 • ติดตามงาน และสรุป
  • กำหนดเงื่อนไขเวลาในการให้บริการ
  • ทำรายงานสรุป

 

Hostbill การรวมระบบ billing และ support ไว้ที่เดียว

ย้ายจากระบบที่พัฒนาเองมาใช้วิธีต่อยอด เพื่อรองรับการเติบโต ระบบเดิมของ Netway

 • E-commerce
 • Support ticket

ย้ายมาอยู่บนระบบ hostbill ที่รวมทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น

 

 

Feature เกี่ยวกับ Product (2)

 • ระบบ Automation ออก invoice ก่อนครบระยะสัญญา
  แจ้งเตือนเมื่อเลยสัญญา
 • รองรับการตั้งราคาสินค้าแบบ ตายตัว, ต่อตำนวน, รายเดือน รายปี
 • รองรับการคิดค่าธรรมเนียมกรณีผิดสัญญา

 

 

 

 

Feature ส่งเสริมการขาย

ตัวโปรแกรม เหมาะสำหรับธุรกิจที่ติดต่อลูกค้าแบบ Online ด้วยคุณสมบัติ

 • ออก Promotion Code ให้สามารถนำไปใช้งานตอนสั่งซื้อได้
 • ให้คะแนน Affiliate กรณีแนะนำสมาชิก
 • จัดการ Email template สำหรับส่งหาลูกค้า ทั้ง จดหมายข่าว หรืออีเมล์สรุปการสั่งซื้อ

 

 

Tip นำอีเมล์ไปอยู่บนระบบ support ได้อย่างไร

เราสามารถนำอีเมล์เข้ามาอยู่ใน database ของระบบ  support ได้โดยการ pipe หรือ forward email ไปที่ script ที่ระบบเตรียมไว้

โดยปกติอีเมล์ประเภทข้อความเวลามีการส่งจะอยู่ในรูปของ string โดยเราสามารถดูได้ง่ายๆจากการ view

 

Feature สำหรับผู้พัฒนา

 • มี API รองรับการทำ Automation
 • มีเอกสารสำหรับการพัฒนา Module ที่เฉพาะสำหรับธุรกิจได้
 • เป็น Web base พัฒนาด้วยภาษา PHP ที่ง่ายต่อการขยาย feature

 

Next การ support ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้

เมื่อใช่ระบบ support ไปนานๆ จะพบว่ายังมี feature ที่ขาดอยู่อีกหลายอย่าง ที่ต้องพัฒณาเสริมเข้าไป การ maintenamce ข้อมูลที่โตขึ้น

เราจึงเลือกมองหา software เฉพาะทางเพื่อนำมารองรับปริมาณการให้บริการลูกค้าที่มากขึ้น หลากหลายขึ้น โดย keyword คือ

 • รองรับการ support หลายช่องทาง
 • เชื่อมต่อกับระบบ billing ที่ใช้งานอยู่ได้
 • รองรับปริมาณลูกค้า และปริมาณข้อมูลที่สูง

 

 

 

ทำไมจึงเปลี่ยนมาใช้ Zendesk

 • ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้ระบบเดิมไม่เหมาะอีกต่อไป
 • รองรับช่องทางการติดต่อกับลูกค้าหลากลาย ตามการขยายตัวของธุรกิจ
 • เชื่อมต่อกับ app ต่าง ๆ ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพัฒณา

 

Feature เด่น Trigger และ Automation

 • จัดการ ticket ที่วุ่นวายด้วย trigger
  • การแจ้งเตือนด้วย email
  • การ assign งานให้เจ้าหน้าที่อัตโนมัติ
  • การส่งข้อมูลต่อไปยังระบบอื่น
 • การติดตามผลด้วย Automation
  • การส่งแบบสำรวจความเห็น
  • การตั้ง schedule เพื่อเปิด ticket ขึ้นมาจัดการต่อ

Feature เด่น Customize View

 • การเลือกดู ticket ที่ต้องความต้องการ หรือความรับผิดชอบของแผนก หรือเจ้าหน้าที่
 • เลือกดู ticket จาก tag

Feature เด่น Custom Field

 • สามารถจัดการ Ticket field
 • สามารถจัดการ User field

Feature เด่น Ticket Reply

 • บอกรายละเอียด ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างใน ticket ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • การตอบ ticket และการ comment ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

Feature เด่น App Marketplace

 • สามารถติดตั้ง app ที่ต้องการมาช่วยงาน support ได้เพิ่มเติม
 • สามารถทำ app ของตัวเองเพื่อติดตั้งและใช้งานเฉพาะองค์กร

Feature เด่น Multi Channel

 • รองรับ Facebook Messenger
 • รองรับ Twitter
 • รองรับ live chat

 

 

Keytakeaways

 • มีข้อมูลช่วยตัดสินใจเลือก software ที่เหมาะสม
 • เข้าใจการทำงานร่วมกันของระบบ billing และ support
 • มุมมองในการจัดการปัญหาการให้บริการโดยใช้ software
 • หา tool ที่จะมาสนับสนุนโดยคิดถึงความเร็วมาก่อน