วิธีการสร้าง Marco Template บนระบบ Zendesk

1. เมื่อทำการ Login เข้าระบบ Zendesk เรียบร้อยแล้ว ทางเมนูด้านซ้ายเลือกที่รูปเฟือง (Admin) >> จากนั้นกดที่ Marco ตามรูป

 

2. จากนั้นกด Add marco


3. กำหนดส่ข้อมูลและเนื้อหา Marco ที่ต้องการ

 • Macro name  : ชื่อ Marco ที่ต้องการสร้าง
 • Description    : เนื้อหาเพิ่มเติม Marco
 • Available for  :  สามารถใช้งานได้สำหรับแผนกใดโดยจะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก
         -  All agents  : ทุกสามารถใช้งาน Marcro นี้ได้
         -  Agents in group : เฉพาะบุคคลที่อยู่ใน Group เท่านั้น
         -  Me only  : เฉพาะผู้ที่สร้าง Marco เพียงคนเดียวเท่านั้น
 • Actions          : รายละเอียดที่ต้องการให้กระทำตามเงื่อนไขที่กำหนด (สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 การกระทำ"Action") ยกตัวอย่าง Action เช่น
 1. หากคุณต้องการสร้างเนื้อหา/การตอบโต้ ให้เลือกเป็น Comment/Description
 2. หากคุณต้องการกำหนดหัวข้อ/หัวเรื่อง ให้เลือกเป็น Set Subject
 3. หากคุณต้องการกำหนดประเภท ให้เลือกเป็น Type (เมื่อเลือกใช้ให้เป็น Question, Incident, Problem, Task)
 4. หากคุณต้องการกำหนดสถานะของ Ticket ให้เลือกเป็น Status (เมื่อเลือกใช้ให้เป็น Open, Pending, Sloved)
 5. หากคุณต้องการกำหนดสถานะของ Ticket ให้เลือกเป็น Priority (เมื่อเลือกใช้ให้เป็น Low, Normal, High, Urgent)


4. วิธีการทำ Categories Marro เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ตัวอย่าง ทั่วไป::ยินดีตอนรับเข้าสู่ Netway Communication

             Categories = ทั่วไป
             Macro Name = ยินดีตอนรับเข้าสู่ Netway Communication

                                   (รูปภาพประกอบ)

Screenshot_from_2018-01-16_16-48-18.png

                                   (รูปภาพประกอบ)

 

5. วิธีเรียกใช้งาน Macro  บน Ticket ของคุณเลือกไปที่  Apply macro และเลือกหัวข้อของ Macro ที่ต้องการใช้งานได้    

Screenshot_from_2018-01-16_16-28-58.png