1. เวลาจะใช้งาน ให้ Click edit Article นี้ (เฉพาะ agent เท่านั้น) ไม่สามารถ copy and paste ไปตรง ๆ ได้
  2. ให้ Copy and Paste รูปแบบ design ที่ต้องการ ไปวาง ใน article ที่ต้องการ

------------------- Start

<?php
phpinfo(); exit;
?>

------------------- End

------------------- Start

Blockqute style
line2

New paragraph

------------------- End

------------------- Start

Info message

------------------- End

------------------- Start

Successful operation message

------------------- End

------------------- Start

Warning message

------------------- End

------------------- Start

Error message

------------------- End

------------------- Start

------------------- End

 

 

 

 

ปล: หากต้องการ format แบบนี้เพิ่มเติม ให้ใช้ tools ในการ convert HTML and CSS code block to Inline CSS style 

https://inlinestyler.torchbox.com/styler/convert/

 

เงื่อนไขการใช้งาน

ในการใช้งาน นี้ ต้อง enable option Display unsafe content ด้วย