วิธีการใช้งานนี้ จะช่วยให้เราสะดวก และรวดเร็วต่อการนำรูปที่ต้องการมาใช้งานบน Ticket และสามารถเลือกใช้ได้ 2 วิธี ดังนี้

 

วิธีที่ 1 การทำ Copy Image ที่รูปภาพ

1. ไปที่รูปที่ต้องการจะนำมาใส่ข้อมูล และกดคลิ๊กขวา "Copy Image"

Screenshot_from_2017-10-06_17-10-19.png

2. ไปที่ Ticket ที่ใช้งาน และกดคลิ๊กขวา "Paste"

 

วิธีที่ 2  Clipboard/PrtSn และ Ctrl+V

1. เปิดโปรแกรม Screenshot หรือใช้ PrtScn บนคียบรอด์ของคุณ

     1.1 ในกรณีที่ใช้โปรแกรม Screenshot หลังจากทำการ Crop รูปภาพที่ต้องการแล้วให้ทำการคลิ๊กที่ปุ่ม "Copy to Clipboard"

                    Screenshot_from_2017-10-06_17-16-00.png

2.  ไปที่ Ticket ที่ใช้งาน และกดคลิ๊กขวา "Paste"