ขั้นตอนวิธีระบุข้อมูล

      บน Ticket Zendesk มุมมองซ้ายมือจะมีข้อมูลที่ให้พนักงานใส่ข้อมูล "นี้เกี่ยวกับบริการหรือปัญหาใด" และ "กรอกข้อมูล รายละเอียด Accounting" ซึ่งเป็น Field Require ที่บังคับการใส่ข้อมูล 

 

(รูปภาพตัวอย่าง)

 

    โดยสามารถดูขั้นตอนการทำง่ายๆดังนี้

           1. ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล Ticket นี้เกี่ยวกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด

           2. ให้เจ้าหน้าที่ใส่รายละเอียดคราวๆ เกี่ยวกับรายละเอียด
               (สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายละเอียด)

                                   

 

หมายเหตุ
** Ticket Field หากไม่มีการกรอกข้อมูลไปจะไม่สามารถ Solved Ticket ได้ **