จากบทความราแล้วที่พูดถึงการเปิดใช้งานระบบ Zendesk Support ไปแล้วนั้น เรามีดูขั้นตอนต่อไปว่า Zendesk ได้เตรียม feature อะไรใฟที่อำนวยความสะดวกให้เราเรียกใช้งานได้เลยบ้าง โดยจะลำดับหัวข้อตาม process ที่เราควรรู้เป็นหัวข้อดังนี้