ในการให้บริการ support ลูกค้า เราจะมี Agent ตั้งแต่ 1 คน หรือมากกว่านั้นก็ได้ตามจำนวน Zendesk Suite ที่ซื้อไว้ หัวข้อนี้จะขอพูดถึงการทำงานร่วมกันของ Agent มากกว่า 1 คน ทำให้เราต้องสนใจเรื่องของ Agent group และ permission ในการ access ข้อมูลต่างๆในระบบ Zendesk support

 

การเพิ่ม Agent

เราสามารถเพิ่ม Agent ได้ตามจำนวน subscription ที่ได้ซื้อไว้กับ Zendesk โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Admin -> Config -> Setting -> Subscription ซึ่งจะบอกจำนวน agent ที่ได้สั่งซื้อไว้กับทาง Zendesk

การจะเพิ่ม agent ให้ไปที่ Admin -> Config -> Manage -> People -> Add user

  • ระบุ ชื่อ
  • ระบุ อีเมล์
  • เลือก Role เป็น Agent

 

สร้าง Group ให้ Agent

การจะเพิ่ม group ให้ agent ไปที่ Admin -> Config -> Manage -> People -> Add group

  • ตั้งชื่อ group
  • เลือก Agent ที่จะอยู่ใน group นี้

การเตรียมข้อมูลนี้เพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่างๆทั้งการกำหนด View การทำ Trigger และ Automation เพิ่มเติม