หลังจากที่เราเพิ่ม email support ticket เข้ามาในระบบ Zendesk Support แล้ว ตัว Zendesk เองก็ยังมี social channel integration ให้เราเลือกเชื่อมต่อบัญชี social network ได้หลากหลาย อาทิ Facebook Twitter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิด Social Channel ใหนไว้ให้บริการลูกค้าบ่าง

 

เพิ่ม Facebook เข้ามาใน Support Channel

ถ้าคุณมี Facebook Fanpage ซึ่งรองรับการตอบลูกค้าผ่านทาง Messenger หรือที่เราชอบให้ลูกค้า Inbox มา ด้วย feature ของ Zendesk คุณสามารถเชื่อมต่อกับ facebook ได้ง่ายๆ

ไปที่ Admin -> Config -> Channels -> Facebook เมื่อเลือกเพิ่ม ระบบจะส่งไปหน้า login ของ facebook แล้วกลับมาที่หน้า Zendesk เพื่อให้เลือก Page ที่เราเป็น Admin 

เลือก check รายการที่เราต้องการจะนำเข้ามาในระบบ support ticket ในที่นี้เราสนใจเพียง private message ก่อนจากนั้น click Add page ที่เราต้องการ

 

ทดสอบการ support channel Facebook ผ่าน Zendesk

ลองทัก private message ไปที่ page  

ลองทักไปหาเจ้าหน้าที่ support

จะมี ticket ปรากฏที่หน้า support ของ Zendesk

เจ้าหน้าที่ตอบ ticket ผ่าน Zendesk

ลูกค้าได้รับข้อความผ่าน facebook messenger