Zendesk Guide ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและนำไปสู่การปรับ UI ในการจัดเรียง  categories, sections, และ  articles ใหม่

มีอะไรใหม่

  • เราปรับ UI ใหม่ให้แสดงหมวดและบทความให้อยู่ในรูปของ folder ที่เริ่มจาก categories แล้วไปที่ sections และเข้าถึง articles ใด้ง่าย
  • คุณสามารถย้ายตำแหน่ง จัดลำดับ ทั้งหมดได้เหมือนเดิม
  • สามารถดู preview ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าที่กำลังจัดการอยู่ได้
  • ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกอัตโนมัติ คุณไม่ต้องห่วงว่าจะลืมบันทึกข้อมูลอีกต่อไป

 

Feature นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

จากที่มีการ request มาที่ support center ทำให้ทีมงาน Zendesk นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใช้งานให้มีความสดวกมายิ่งขึ้น

ประสบการณ์การใช้งานใหม่

ความสามารถใหม่ๆที่น่าสนใจได้แก่

การจัดเรียงหัวข้อ

arrange_articles_new_ui.png

โครงสร้างลักษณะ Folder

ด้วยโครงสร้างที่เป็นลักษณะ folder ที่ให้เข้าถึงข้อมูล หมวดหมู่ กลุ่มเรื่อง และบทความได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเรากำลังพิจารณาการเพิ่มสำดับความลึกให้กับบทความในภายหลัง

ความสามารถอื่นๆ

Edit การแก้ไขข้อมูล และกลับมายังรายการจัดการที่ผ่านมาได้ โดยไม่ต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

Move to สามารถย้ายไปยังหมวดอื่นได้ง่าย โดยยังอยู่ที่หน้าจอเพิม

Send to top อยากให้เป็นบทความแรกของหมวด สามารถส่งไปไว้ด้านบนสุดได้เลย ไม่ต้องลากอีกต่อไป

View in Help Center ดูการแสดงผลจริงที่หน้า help center portal เพื่อดูว่าข้อมูลอัพเดทแล้วหรือยัง

การปรับ UI เป็น Drag-and-drop

ด้วย UI ที่ดูสบายตาขึ้นทำให้การใช้งาน Drag-and-drop สามารถทำได้ง่ายขึ้น

Feature นี้จะใช้งานได้เมื่อใหร่

สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับทุก account ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการ help center