หลายครั้งที่ผู้ใช้บริการประสบปัญหาในการเลือกใช้บริการ Cloud Product  เนื่องด้วยความหลากหลายของ Prodcut หรือความไม่เข้าใจในบริการ เป็นปัญหาให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเลือกใช้บริการได้ถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ บทความนี้ Netway จึงจะพาท่านไปรู้จักกับความแตกต่างในแต่ละบริการของ Cloud Product ที่มีให้บริการสำหรับ Netway Cloud เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ถูกต้องความต้องการและนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

 

        ในโลกของ Cloud Computing ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ทำให้เราปฎิเสธไม่ได้ที่จะต้องรับรู้ ทำความเข้าใจและเลือกใช้ Cloud Computing ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

        บทความนี้จึงจะขอพูดถึงความแตกต่างในแต่ละประเภทของ Cloud Product ในรูปแบบบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Iaas (infastructrue as a Service) ที่มีให้บริการสำหรับ Netway Cloud โดยแบ่งเป็น 4 Product หลักดังนี้ 

 1. Dedicated Server หรือ Dedicated Cloud 
 2. VPS 
 3. VMware 
 4. Microsoft Azure

 

Dedicated Server 

        Dedicated Server คือ Physical Server ที่รองรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย เป็นรูปแบบบริการสำหรับเช่าใช้ Server โดยสามารถใช้งาน Resource ทั้งหมดของเครื่องโดยไม่ Shared Resource กับเครื่องอื่น สามารถปรับแต่ง Resource ได้เองโดยอิสระ สามารถบริหารจัดการ Resource ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง CPU, Memory, Disk รวมถึง Network รองรับการให้บริการทั้ง Linux Server และ Windows Server 

 

Feature เด่นของ Dedicated Server 

Enterprise-Grade Server 

ใช้ Server ประสิทธิภาพสูง รองรับ Workload ระดับ Enterprise 

Tier III Data Center  

อยู่บน Data Center ที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ พร้อมมาตฐาน ISO/IEC 27001:2013 

Customize and Optimize 

ปรับแต่ง Server ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ 

99.9% Network Uptime Guarantee 

มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  

24/7 Technical Support 

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

Windows SPLA License 

ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณด้วย Windows SPLA License 

  

VPS  

        VPS เป็นการนำ Virtualization Technology มาประยุกต์ใช้และให้บริการบนพื้นฐานของ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยการนำ Server หลายๆ เครื่องมาทำ Cluster กันและติดตั้งโปรแกรมบริการจัดการ KVM Virtualization ผ่านโปรแกรม Virtualizor ทำให้ได้ความสามารถที่มากขึ้น เช่น การสร้าง ลบ Virtual Machine (VM),  System Management, System Monitoring, VM Migration และ Backup Management เป็นต้น รองรับการใช้งานได้ทั้ง Linux Server และ Windows Server 

 

Feature เด่นของ VPS 

VPS Management 

เข้าถึงและจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เองตลอด 24 ชั่วโมง 

SCALABILITY 

คล่องตัวในการใช้งาน เพิ่ม-ลดทรัพยากรได้ตามความต้องการ  

การซัพพอร์ทชั้นเยี่ยมตลอด 24x7 

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

รองรับหลากหลาย OS Distro 

พร้อม Control Panel ที่นิยมในระดับสากล  

ราคาถูก 

พร้อมฟรี DirectAdmin 

ระบบจัดการการชำระเงิน 

การออกใบกำกับภาษีในประเทศที่สะดวก 

Windows SPLA License 

ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณด้วย Windows SPLA License 

   

VMware VPS 

        VMware VPS คือหนึ่งในบริการของ Cloud VPS เป็นเทคโนโลยีสำหรับทำระบบ Server Virtualization เป็นส่วนหนึ่งใน Software Defined Data Center เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) มี 2 องค์ประกอบหลักคือ ESXi และ vCenter Server เป็นโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเช่นเดียวกับ VPS แต่ความสามารถสูงกว่า รองรับการทำ High Availability, Replication Data และ vMotion เป็นต้น รองรับการใช้งานได้ทั้ง Linux Server และ Windows Server

 

Feature เด่นของ VMware VPS 

ประสิทธิภาพสูง 

ด้วย Cloud Cluster พร้อม High Availability 

VMware Partner 

VMware Service Provider-Professional 

การบริหารจัดการ VPS 

คุณสามารถเปิดเครื่อง, รีบูต, ชัทดาวน์ และควบคุมได้เองจาก Client Area Portal   

UPTIME 99.99% 

ด้วย VMware HA ให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

คล่องตัวในการใช้งาน 

เพิ่ม-ลดทรัพยากรได้ตามความต้องการ 

Windows SPLA License 

ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณด้วย Windows SPLA License 

การซัพพอร์ทชั้นเยี่ยมตลอด 24x7 

พร้อมทั้งสามารถเพิ่มบริการ Premium Managed Service เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

   

Microsoft Azure 

        เป็นรูปแบบการให้บริการที่ให้ใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing ที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ให้บริการใน 2 รูปแบบหลักคือ บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service; PaaS) และ บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrasfructure as a Service; IaaS) เนื่องจากบริการ Microsoft Azure รองรับการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้เราจะขอนำเสนอและเปรียบเทียบเฉพาะบริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure as a Service (Iaas) 

 

Infrastructure as a Services 

บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) สำหรับ Cloud Computing บน Microsoft Azure เป็นบริการที่จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลบนเครือข่าย Internet ประกอบไปด้วย 

 1. Virtual Machines (VM) เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สามารถรองรับ Windows Server และ Linux Server 
 2. High-performance computing (HPC) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง บน Supercomputers ช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับตัวแปรหรือการคำนวณนับล้าน 
 3. Virtual Private Networks (VPN) ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว 
 4. Content Delivery Network (CDN) ระบบเครือข่ายส่งมอบข้อมูล ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในการจัดส่งข้อมูลทั่วโลก 
 5. Web app มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันเว็บรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เว็บและแอพพลิเคชัน รวมถึงทรัพยากรเครือข่าย 
 6. Storage, backup, and recovery สำหรับจัดเก็บข้อมูล การจัดการระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
 7. Test and development เพื่อให้ทีมงานสามารถติดตั้งและยกเลิกระบบ ทดสอบและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนำแอพพลิเคชันใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น 

   

เปรียบเทียบ Dedicated Server, VPS, VMware VPS และ Microsoft Azure 

*** เฉพาะที่ให้บริการภายใต้ Netway เท่านั้น 

 

Dedicated Server  

VPS  

VMware VPS 

Azure 

Client Management Portal

ไม่มี

User Portal

User Portal

ไม่มี

Resource

ทั้งหมด

On-demand

On-demand

On-demand

Uptime

99.9%

99.9%

99.99%

99.99%*

Migration

ยุ่งยาก

ง่าย

ง่าย

ง่าย 

High Availability

ไม่รองรับ 

ไม่รองรับ 

รองรับ

รองรับ

Scalability

ใช้เวลานาน

ดำเนินการได้ทันที

ดำเนินการได้ทันที

ดำเนินการได้ทันที

Flexibility 

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

Backup

มี

มี

มี

มี

Price

แพง

ถูก

On-demand

On-demand

Datacenter

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

หลายประเทศ

 * Azure Uptime Guarantee ต้องมี 2 Instance ขึ้นไปและไม่อยู่ใน Availability Zone เดียวกัน 

 

ปัจจัยในการเลือกใช้งาน Cloud ให้เหมาะสม 

 1. งบประมาณ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องประเมินถึงความต้องการของระบบ ความสำคัญของข้อมูลและความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากร แล้วจึงเลือกบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ เนื่องจากแต่ละบริการมีราคาที่แตกต่างกัน
 2. การดูแลและบริหารจัดการ คือความสามารถในการจัดการระบบด้วยตัวเอง เกือบทุกบริการจะมี Managment Portal สำหรับบริหารจัดการระบบ ทำให้สามารถจัดการเครื่องของเราได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการ Reboot, Shutdown, Start หรือ Console เป็นต้น
 3. ความเสถียรและความพร้อมใช้งาน ทุกบริการสามารถการันตี Uptime ได้ แต่ความสามารถในการรองรับการทำ High Availability จะมีเฉพาะบน VMware VPS และ Microsoft Azure 
 4. ความสามารถในการขยายระบบ รวมถึงการพิจารณาแผนการเติบโตในอนาคต บางบริการอาจมีข้อจำกัดเรื่องการขยายขนาดของระบบ และการย้ายระบบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการค่อนข้างมาก
 5. Data Center และ Region พื้นที่ที่ต้องการใช้บริการต้องสอดคล้องและตรงกับงานที่ต้องการพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อความเร็วในการเรียกใช้ระบบ

 

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าเบอร์ 02-9122558 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://netway.co.th/cloud

 ______________________________________________________________________________________________

        Netway Communication ให้บริการด้าน Cloud และ IT พื้นฐานสำหรับธุรกิจ เป็นตัวแทนแบรนด์ไอทีชั้นนำมากมาย ทั้ง Microsoft 
        เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม. ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ

Line : @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือ http://bit.ly/line-netway
Facebook : m.me/netway.offcial

Tel : 02-9122558
Email :  support@netway.co.th
Web Chat : https://netway.co.th/ 

#ให้เราช่วยคุณเรื่องไอที ​​#การสื่อสาร Netway  #มีครบจบที่เดียว #Office365 #Microsoft