ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านไว้วางใจในการใช้บริการโฮสติ้งฟรีกับโครงการ hostingfree.in.th
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์พาคนไทยให้แพร่หลาย โดยตลอดระยะเวลา 7 ปี ทางโครงการฯ ได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาและภาคธุรกิจสามารถต่อยอดงานเว็บไซต์ให้เป็นที่ประจักษ์

 

          ดังนั้นทาง Hostingfree.in.th ได้เห็นสมควรแก่เวลาดังกล่าว จึงขอประกาศยุติให้บริการของโครงการ Hostingfree ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

          ข้อแนะนำสำหรับท่าน

               1. ทำการสำรองข้อมูล ณ ปัจจุบัน (Backup Data) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานตาม คู่มือวิธีการสำรองข้อมูล (Backup Data)

               2.กรณีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Plan Hosting ให้สูงยิ่งขึ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบริการ Hosting ตลอด 24 ชม. ได้ที่ support@netway.co.th หรือ 02 912 2558

         

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้