700-366-min__2_.png

 

Netway ขอสรุปเนื้อหาบรรยาย ที่งาน Netway Connect ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พร้อมกับลิงก์ไปยังสไลด์ แบ่งเป็น Session ต่างๆ ตามนี้ค่ะ

โดยเนื้อหาที่พูดในงานวันนั้นได้แก่

  • QR Payment ระบบชำระเงินแบบใหม่สำหรับ SME
  • ความสำคัญของ IT Monitoring กับยุคปัจจุบัน
  • การใช้งาน G Suite ฉบับผู้ใช้งาน

 

Session 1 :  QR Payment ระบบชำระเงินแบบใหม่สำหรับ SME

รู้จัก QR Payment ระบบชำระเงินแบบใหม่สำหรับธุรกิจ SME  และขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ QR Payment ระบบชำระเงินแบบใหม่สำหรับ SME

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Session 2 :  การใช้งาน G Suite ฉบับผู้ใช้งาน

เพื่อเรียนรู้การใช้งาน G Suite ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ การใช้งาน G Suite ฉบับผู้ใช้งาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Session 2 :  ความสำคัญของ IT Monitoring กับยุคปัจจุบัน

การ Monitor ระบบเซิร์ฟเวอร์ , เน็ตเวิร์ก เพื่อให้เราสามารถรู้ถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพ ไม่ล่มจนใช้งานไม่ได้เป็นเวลานานๆ

 

 

download_100_25_pix.png

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดาวน์โหลดสไลด์หัวข้อ ความสำคัญของ IT Monitoring กับยุคปัจจุบัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------