Domain HostingDomain HostingDomain Hosting

Server Hardening

Server Hardening คือกระบวนการที่มุ่งพัฒนาและปรับแต่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีความปลอดภัยสูง โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาพแวดล้อมของการทำงานทั้งหมดมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในกลุ่มโซลูชั่น Advanced Security เพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งๆ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และต่อต้านการคุกคามใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี การทำ Server Hardening จึงหมายถึงการลดความเปราะบางในการถูกจู่โจมในระดับชั้นต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง