Unified Server Management Platform
for Incident, Configuration Management and Report.

Managed server faster, safer and easier.

Unified Server Management Platform
for Incident, Configuration Management and Report.

Managed server faster, safer and easier.Linux Dedicated Server

ให้บริการเครื่อง Server สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงระดับ Enterprise ที่ให้คุณสามารถเลือกสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รองรับการติดตั้งสำหรับ Linux หลากหลาย Distro เช่น Ubuntu, CentOS, Fedora หรือ Suse เป็นต้น พร้อม Control Panel ที่นิยมในระดับสากลทั้ง cPanel, DirectAdmin และ Plesk Panel เป็นต้น เหมาะกับ Application ที่พัฒนาด้วย PHP และ MySQL ในราคาประหยัด ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและจัดการงบประมาณของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

Platform classify event notifications to reduce noise and detect anomalies. And integrated configuration management, remote access and report system.

Monitoring


 • Server health monitoring
 • Network performance monitoring
 • Application performance monitoring
 • Back-up monitoring

Server configuration automation


 • Configuration profile
 • Scripting
 • Configuration release management

ITIL ticket service management


 • Event, Incident, Problem, Change
 • Up to 99% reduction on noise event notification
 • Realtime Incident feed
 • Zendesk integration*

Security management


 • Patch management
 • RBL monitoring
 • Security scanner*

Integration


 • Extendable connectors
 • Up to 99% reduction on noise event notification
 • Email to ticket
 • API

Report


 • Server report
 • Agent report

Customer management


 • Customer portal*
 • SLA management

Plan & Pricing

Unified Server Management Platform เหมาะสำหรับ องค์กร หรือ ผู้ให้บริการ MSP ที่ดูแล Server มากกว่า 10 ตัว ขึ้นไป
กรณีที่มี server ในความดูแล 1- 2 ตัว แนะนำให้ใช้บริการ Managed Server Services

$100 + $2 / server * + $30 /agent

Monthly pricing
* 10 servers are minimum purchase


Add-on Services

   Managed server services $49 / server (฿1,500)
   KernelCare License 100 บาท/ เดือน
   cPanel & WHM License 700 บาท/ เดือน(VPS),
1,400 บาท/ เดือน(DED)
   Antivirus เริ่มต้นที่ 600 บาท
   Billable technical support $35 / hour
   Managed server services $49 / server (฿1,500)
   KernelCare License 100 บาท/ เดือน
   cPanel & WHM License 700 บาท/ เดือน(VPS),
1,400 บาท/ เดือน(DED)
   Antivirus เริ่มต้นที่ 600 บาท
   Billable technical support $35 / hour

[FAQ] For Managed Server Services

บริการ Managed Server Services คืออะไร

บริการ Managed Server Services เป็นบริการที่ทางเน็ตเวย์พร้อมเข้าไปช่วยบริหารจัดการ ดูแล ระบบเซิร์ฟเวอร์ ให้ท่านลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อที่ทางลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริการ Managed Server Services สามารถให้บริการกับทุก Platform ใช่หรือไม่

เราสามารถให้บริการ Managed Server Services กับทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Azure, AWS ,Dedicated Server, VPS , Stand Alone Server , Linux , Windows เพียงท่านติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา

เมื่อใช้บริการ Managed Server Services แล้วได้อะไรบ้าง คุ้มไหมที่จะใช้

การใช้บริการ Managed Server Services เป็นการลดต้นทุนทั้งในแง่ แรงงานคน เวลา การทำ MA , การ Path Security ต่าง ๆ , เพื่อที่ท่านผู้ใช้บริการสามารถนำเอา Resource ต่าง ๆ ที่กล่าวมาไปสร้างความคุ้มทุนทางธุรกิจ ต่อยอดให้เกิดกำไรในตัวธุรกิจของลูกค้าเองได้อย่างเต็มที่ โดยที่ลูกค้าเองก็จะได้รับ Report ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาการเติบโตของธุรกิจของท่านได้ด้วย

ถ้ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ Site ของลูกค้าเองสามารถใช้บริการ Managed Server Services ได้หรือไม่

แม้ทางลูกค้าวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ใดก็ตาม เพียงแค่ให้เราสามารถ Remote Access เพื่อเข้าไปตั้งค่าระบบต่าง ๆ ให้ได้ มั่นใจได้เลยว่าท่านสามารถขอรับบริการ Managed Server Services จากเราได้แน่นอน

บริการ Managed Server Services มี Report ให้หรือไม่

การบริการของ Managed Server Services ของทางเน็ตเวย์นั้นมีการบริหารจัดการในเรือง Report ให้กับทางลูกค้าเพื่อประเมินการใช้งานต่าง ๆ ของระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ารวมถึงทราบถึงปัญหาที่มี และการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไป

บริการ Managed Server Services ดูแล PC หรือไม่

บริการ Managed Server Services ไม่มีการดูแล PC แต่เรามีขาย License ต่างๆ เช่น Google Workspace (หรือชื่อเดิม G Suite), Microsoft 365

บริการ Managed Server Services ของเน็ตเวย์ต่างจากเจ้าอื่น ๆ อย่างไร

เราเป็น Proactive Management ไม่ใช่ Break-Fix ตัวบริการ Managed Server Services ทำงานภายใต้ระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ดูแล 24 x 7 x 365

บริการ Managed Server Services มีรายละเอียดและขอบเขตการให้บริการหลังการขายอย่างไร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ รายละเอียดการให้บริการ Managed Server Services

การสั่งซื้อและการชำระบริการ

มีวิธีการแจ้งชำระค่าบริการทางไหนบ้าง อย่างไร

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 5 วิธี 
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM รายละเอียดธนาคาร ที่นี่  
2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / Quick Link ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินผ่านเช็คโดยนำเช็คเข้าบัญชี หรือแจ้งพนักงานเพื่อกำหนดวันไปรับเช็ค (ยอดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท) หมายเลข 02-055-1095 
4. ชำระเงินด้วยบัญชี PromptPay 0135539003143 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
5. ชำระเงินผ่าน PayPal (Account Paypal: billing@netway.co.th) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หลังจากที่ชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน หากไม่สามารถทำการชำระเงินผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งได้ รบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 02-055-1095 

ชำระเงินแล้วต้องยืนยันการชำระเงินหรือไม่

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว รบกวนส่งคำยืนยันการชำระเงินมาที่ payment@netway.co.th หรือ Online : ยืนยันการชำระเงิน เพื่อส่งคำร้องถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่ออายุ Service ให้กับลูกค้า

สามารถหักภาษี หัก ณ.ที่จ่ายได้หรือไม่

ค่าบริการทุกประเภทของการให้บริการของเรา ถือเป็นค่าบริการ ซึ่งสามารถหัก ณ.ที่จ่ายได้โดยแบ่งเป็น
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 3%
• ราชการ สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้ 1%
• บุคคลธรรมดาไม่สามารถหักภาษี ณ.ที่จ่ายได้

หลังจากชำระเงินแล้วจะได้เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน กี่วัน

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของการจัดส่งเอกสาร
• กรณี ที่ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเราจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน หลังจากได้รับใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย (แบบต้นฉบับ) เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ
• กรณีที่ไม่ได้ทำการหักภาษี ณ.ที่จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าตาม Billing Contact ที่ลูกค้าให้ไว้ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันทำการ

ไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ 

เนื่องจากทางเราได้จดทะเบียนในรูปบริษัท จึงจำเป็นจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถทำได้ 3 กรณี คือ
• ลูกค้าสามารถส่งเมล์เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ support@netway.co.th (อีเมลที่ใช้แจ้งต้องเป็นเมล์ Contact ที่ติดต่อกับ Netway เท่านั้น)
• กรณีที่ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องส่งเอกสารที่ได้รับ พร้อมกับแจ้งที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารให้ท่านอีกครั้ง ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 02-055-1095  

หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จะต้องทำอย่างไร

สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ดังนี้
• จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าลูกค้ามีการหักภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่ ถ้ามี ได้จัดส่งเอกสารมาให้ทางเราแล้วหรือยัง
• มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รบกวนตรวจสอบเอกสารที่ถูกส่งไปยังที่อยู่เดิมก่อน
• เอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ รบกวนลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา หมายเลข 02-055-1095 เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา มีช่องทางไหนบ้าง

ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเราทั้งทางด้านขาย / แจ้งชำระเงิน / แจ้งปัญหาการใช้งาน

• index.png (66) 2055- 1095 

Fax_Received-512.png
 (66) 2055-1098 

• index__1_.png  support@netway.co.th

• live-chat-icon-18.png Live Chat