หมวด Preferences

       หมวด Preferences นั้นจะเป็นเมนูตั้งค่าต่างๆ บนหน้า cPanel นะครับ เช่น เปลื่ยรหัสผ่าน เปลื่ยนภาษา เปลื่ยนรูปแบบของ cPanel และอื่นๆ โดยจะแยกออกเป็น 5 เมนู ดังนี้ครับ

  

Password & Security

      เมนู Password & Security คือการเปลี่ยนรหัสผ่าน cPanel คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยการใส่ค่ารหัสผ่านเดิม จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่ หรือจะเลือกรหัสผ่านใหม่ โดยการกดปุ่ม "Password Generator" จะได้ รหัสผ่านออกมา โดยรหัสผ่านที่ได้มานั้นจะมีระดับแสดงค่าความยาก ความง่าย ของรหัสผ่านนั้นแสดงอยู่ โดยรหัสผ่านที่สามารถตั้งได้จะต้องมีค่าตั้งแต่ 70 ขึ้นไป และมีตัวอักษร 5ตัวขึ้นไป ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ครับ

 

Contact Information

ในส่วนของ Contact Information จะเป็นการแจ้งเตือนอีเมล์นี้ในกรณี :

- ปริมาณ data transfer เกินกว่า 80% ของปริมาณ data transfer ที่กำหนด เพื่อให้คุณได้ทราบล่วงหน้าว่า เว็บไซต์คุณนั้นใช้งานใกล้จะถึงปริมาณที่ได้อนุญาติไว้ มีการใช้พื้นที่เกินกว่า 80% ของพื้นที่ที่อนุญาติให้ใช้ เพื่อคุณจะได้ทำการลบไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วทิ้งจะได้ไม่พลาด
- การติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอีเมล์ จะต้องกำหนด อีเมลล์ที่สามารถติดต่อกับคุณได้ โดย อีเมลล์ที่กำหนดนี้จะต้องไม่ได้อยู่บน account ของคุณ ถ้าคุณมีอีเมลล์สำรองก็ควรระบุด้วย

โดยการตั้งค่าให้ทำการกรองอีเมลที่ต้องการให้ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนไปที่อีเมลในใดช่อง Enter an email address to receive account notifications. ครับ และในกรณีที่อีเมลแรกที่เราตั้งค่าไว้อาจจะมีปัญหาเราสามารถใส่อีเมลสำรองไว้ได้ในช่อง Enter a second email address to receive account notifications. ครับ

หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด Save ได้เลยครับ

 

 

Change Language

     เมนูนี้จะไว้ใช้สำหรับเปลื่ยนภาษา บนระบบ cPanel นะครับ ซึ่งหากเราทำการเปลื่ยนแล้วทุกโหมด และ เมนูต่างๆบนระบบ cPanel จะถูกเปลื่ยนภาษาตามที่เรากำหนดไว้ครับ

 

 

User Manager

      เมนูนี้จะไว้ใช้สำหรับสร้าง Account User ขึ้นมาโดยเราสามารถกำหนดไว้ว่าจะให้สิทธิ์ Account นั้นๆ สามารถเข้าใช้งานถึงระบบใดได้บ้าง เช่น Email, FTP, Web Disk ครับ โดยวิธีการสร้างสามารถดูได้ตามคู่มือในลิ้งนี้นะครับ >> คลิกที่นี่

 

Change Style

           ในส่วนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ cPanel ที่ใช้งาน โดยจะมีรูปแบบมาให้ถ้าชอบรูปแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ โดยเลือกที่รูปแบบที่ต้องการ แล้ว คลิ๊กที่ "Apply" ครับ