ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

Solution Hybrid Email G Suite

ลดต้นทุนอีเมล มากกว่า 19%

Solution Hybrid Email G Suite

ลดต้นทุนอีเมล มากกว่า 19%

Solution Hybrid G Suite

Pricing Optimization


โซลูชันของ Hybrid G Suite นั้นคือการเลือกผสมการใช้งานร่วมกันระหว่าง User บน G Suite และบน Email Server ประเภทอื่น เช่น Email Server บน Control Panel ทั่วไปบนเครื่องประเภท Shared Hosting หรือ Virtual Private Server (VPS) หรือ Dedicated Server ก็ได้ภายใต้โดเมนเนมเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณมีพนักงาน 100 คน และมีงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ G Suite User เพียง 30 คน คุณสามารถเลือกวางอีก 70 Users นั้นไว้บน VPS เครื่องอื่นได้

โซลูชันของ Hybrid G Suite นั้นคือการเลือกผสมการใช้งานร่วมกันระหว่าง User บน G Suite และบน Email Server ประเภทอื่น เช่น Email Server บน Control Panel ทั่วไปบนเครื่องประเภท Shared Hosting หรือ Virtual Private Server (VPS) หรือ Dedicated Server ก็ได้ภายใต้โดเมนเนมเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณมีพนักงาน 100 คน และมีงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ G Suite User เพียง 30 คน คุณสามารถเลือกวางอีก 70 Users นั้นไว้บน VPS เครื่องอื่นได้

G Suite VPS
จำนวน Users 30 70
ค่าใช้จ่าย 30 x ราคา G Suite Users (รายปี) 1 x ราคาเครื่อง Server (รายปี)
ประสบการณ์การใช้งาน เป็นไปตามข้อกำหนดของ Plan ต่างๆ
ของ Google
เป็นไปตามความสามารถที่สร้างไว้เองบนเซิร์ฟเวอร์
G Suite VPS
จำนวน Users 30 70
ค่าใช้จ่าย 30 x ราคา G Suite Users (รายปี) 1 x ราคาเครื่อง Server (รายปี)
ประสบการณ์การใช้งาน เป็นไปตามข้อกำหนดของ Plan ต่างๆ ของ Google เป็นไปตามความสามารถที่สร้างไว้เองบนเซิร์ฟเวอร์

หากคุณเลือกใช้ G Suite G Suite Basics สำหรับองค์กรคุณตามตัวอย่างข้างต้น คุณจะประหยัดงบประมาณลงได้ตามการคำนวณดังต่อไปนี้

หากคุณเลือกใช้ G Suite G Suite Basics สำหรับองค์กรคุณตามตัวอย่างข้างต้น คุณจะประหยัดงบประมาณลงได้ ตามการคำนวณดังต่อไปนี้

หากซื้อ G Suite ทั้งหมด หากซื้อโซลูชัน Hybrid G Suite
จำนวน 100 G Suite Basics 30 G Suite Basics
- 70 Users on VPS
ราคาต่อหน่วย / ปี 100 Users x 1,590 บาท / ปี 30 Users x 1,590 บาท / ปี
- 1 เครื่อง x 80,000 บาท / ปี
ราคา 159,000 บาท / ปี 47,700 บาท / ปี
- 80,000 บาท / ปี
ราคารวม 159,000 บาท / ปี 127,700บาท / ปี
ราคาต่อ User 1,590 บาท 1,277 บาท
งบประมาณลดลง 0 % มากกว่า 19 %

Single Domain, Multi-Tenants


การเลือก Hybrid Email G Suite สามารถใช้ภายใต้โดเมนเดียวกัน ทำให้ External Users สามารถสีอีเมลเข้ามายังโดเมนเดียวกันขององค์กรได้ โดยไม่จำเป็นต้องแยกโดเมนเนมออก เช่น

การเลือก Hybrid Email G Suite สามารถใช้ภายใต้โดเมนเดียวกัน ทำให้ External Users สามารถสีอีเมลเข้ามายังโดเมนเดียวกันขององค์กรได้โดยไม่จำเป็นต้องแยก
โดเมนเนมออก เช่น

โดยที่เวลาส่งออก User 1 จะส่งออกจาก Mailbox ของ G Suite และ User 2 วงออกจาก Mailbox ของเครื่อง VPS แต่ผู้รับปลายทางรับรู้ว่ามาจากโดเมนเนม @mycompany.com

โดยที่เวลาส่งออก User 1 จะส่งออกจาก Mailbox ของ G Suite และ User 2 วงออกจาก Mailbox ของเครื่อง VPS แต่ผู้รับปลายทางรับรู้ว่ามาจากโดเมนเนม @mycompany.com

Security Benefits


Hybrid G Suite ใช้มาตรการตรวจจับความปลอดภัยของ G Suite กับทุก User ภายใต้โดเมนนั้นได้ โดยจะกรองอีเมลเข้าทุกฉบับ
ผ่านระบบความปลอดภัยของ G Suite ก่อนเสมอ จากนั้นจะเลือกส่งต่อไปยัง User ที่อยู่บน Email Server ต่างๆ ต่อไป *****

Hybrid G Suite ใช้มาตรการตรวจจับความปลอดภัยของ G Suite กับทุก User ภายใต้โดเมนนั้นได้ โดยจะกรองอีเมลเข้าทุกฉบับ
ผ่านระบบความปลอดภัยของ G Suite ก่อนเสมอ จากนั้นจะเลือกส่งต่อไปยัง User ที่อยู่บน Email Server ต่างๆ ต่อไป *****

***** ในกรณีที่ MX record อยู่ที่ G Suite เท่านั้น โดยปริมาณความเหมาะสมตามจำนวน User ของทั้ง 2 Server

***** ในกรณีที่ MX record อยู่ที่ G Suite เท่านั้น โดยปริมาณความเหมาะสมตามจำนวน User ของทั้ง 2 Server

Plan & Pricing

Hybrid Email G Suite สามารถเริ่มต้นที่ 2 User ขึ้นไปโดยพิจารณาจากสัดส่วนของจำนวน Users ที่อยู่บนแต่ละเครื่องเป็นสำคัญ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแจ้งจำนวน Users ทั้งหมดที่ท่านต้องการใช้ หรือสามารถเลือกจากแพ็คเกจต่อไปนี้ได้

Hybrid Email G Suite สามารถเริ่มต้นที่ 2 User ขึ้นไปโดยพิจารณาจากสัดส่วนของจำนวน Users ที่อยู่บนแต่ละเครื่องเป็นสำคัญ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแจ้งจำนวน Users ทั้งหมดที่ท่านต้องการใช้ หรือสามารถเลือกจากแพ็คเกจต่อไปนี้ได้

MINI

MINI

2-50 Users

องค์กรขนาดเล็ก
ที่ยังต้องการความคล่องตัวในการสลับไปมาระหว่าง G Suite และ Email Server ทั่วไป

SME

SME

51-100 Users

องค์กรทั่วไป
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบอีเมลและลงทุนในระดับเริ่มต้นก่อนย้ายไประบบใดระบบหนึ่งทั้งหมด

MID SIZE

MID SIZE

101-500 Users

องค์กรขนาดใหญ่
ที่มองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์งบประมาณที่แปรผันตามปีโดยสามารถเปลี่ยน Email Server ได้อย่างคล่องตัว

ENTERPRISE

ENTERPRISE

500+ Users

องค์กรหลายสาขา
ที่ต้องการลงทุนระยะยาวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประเภท Dedicated Server ร่วมกับ Cloud Service ต่างๆ

FAQ Email Hybrid

ทั่วไป

Hybrid Email คืออะไร

คือการเลือกผสมการใช้งานร่วมกันระหว่าง Mail Server ของ Office 365 หรือ G Suite กับ Mail Server ประเภทอื่น เช่น Mail Server บน Control Panel ทั่วไปบนเครื่องประเภท Shared Hosting ภายใต้ชื่อโดเมนเนมเดียวกัน

Hybrid Email ดีอย่างไร

ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถซื้อ Office 365 หรือ G Suite เฉพาะคนที่จำเป็นต้องใช้ก็พอ

ใช้ Hybrid Email กับ Mail Server อื่นที่ไม่ได้อยู่กับ Netway ได้ไหม

ได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะหากเกิดกรณีต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องการรับ-ส่งเมล์ ทาง Netway จะไม่สามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างครอบคลุม เพราะไม่มีสิทธิเข้าถึง Mail Server ของท่าน

ใช้ได้กับทุกโดเมน หรือไม่

G Suite ใช้ได้เฉพาะ Primary Domain เท่านั้นที่ทำ Hybrid Email ได้ ส่วน Office 365 สามารถใช้ได้กับทุกโดเมนที่อยู่บน Tenant เดียวกัน

ใครเป็นคนตั้งค่า Hybrid Email

ทาง Netway ดำเนินการตั้งค่าให้ 

มีกำหนดขั้นต่ำของจำนวนเมล์ที่จะใช้หรือไม่

ไม่มี

การตั้งค่ารับเมล์บนโปรแกรม Mail Client เช่น Outlook ทำอย่างไร

ตั้งค่าแยกกัน เช่น User ที่อยู่บน Office 365 หรือ G Suite ก็ให้ตั้งค่าโดยอ้างอิงค่าเมล์ของ Office 365 หรือ G Suite สำหรับ User ที่อยู่บน Mail Server อื่น ก็ให้ตั้งค่ารับเมล์ชี้ไปที่ Server นั้นๆ

ราคา

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหม

ค่าใช้จ่ายจะมีแค่ค่า Licenses Office 365 หรือ G Suite สามารถดูราคา Office 365 ได้ ที่นี่ และสำหรับG Suite ดูได้ ที่นี่ และค่าบริการ Mail Hosting ตาม Package ที่ท่านเลือก สามารถดูราคาได้ ที่นี่

ค่าโดเมนรวมอยู่ในบริการด้วยหรือไม่

ค่าใช้จ่ายของโดเมนจะแยกต่างหาก ถ้ายังไม่มีโดเมนเป็นของตัวเอง คุณสามารถซื้อโดเมนได้จาก Netway โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูราคาได้ ที่นี่

Feature

สามารถใช้ Feature อะไรร่วมกันได้บ้าง

สามารถใช้เฉพาะในส่วนของ Email ร่วมกันได้เท่านั้น ส่วนอื่นๆ เช่น Calendar, Rules หรือเงื่อนไขต่างๆ ก็จะแยกกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้