ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

ประเมินว่าองค์กรของคุณใช้ซอฟต์แวร์คุ้มค่าหรือไม่

ประเมินว่าองค์กรของคุณใช้ซอฟต์แวร์คุ้มค่าหรือไม่

ประเมินว่าองค์กรของคุณใช้ซอฟต์แวร์คุ้มค่าหรือไม่

ทำไมต้องทำ SAM

ควบคุม

ต้นทุน, ความเสี่ยง และความยืดหยุ่นเพื่อสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ของการใช้งานและต้นทุนของทรัพย์สินซอฟต์แวร์ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้สิ่งที่คุณมีให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม

ปรับปรุง

การลงทุนด้าน IT ของคุณด้วยเป้าหมายของธุรกิจคุณเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการผลิต

SAM คืออะไร

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ หรือ SAM (Software Asset Management)

เป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ององค์กรอย่างมาก แต่น่าประหลาดใจที่ ไม่มีการเอาใจใส่ในเรื่องการบริหารจัดการซอฟต์แวร์มากนัก การบริหารจัดการสินทรัพย์ทางด้านซอฟต์แวร์ช่วยป้องกันซอฟต์แวร์ในองค์กรของคุณ และช่วยในคุณรู้ว่าใช้งานซอฟต์แวร์อะไรอยู่บ้าง ทำงานอยู่ที่ไหน และมีไลเซนส์ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ SAM จึงเป็นสิ่งจำเป็นในโลกธุรกิจปัจจุบัน

ประโยชน์ของ SAM

10 เหตุผลที่ตอนนี้คุณควรจะเริ่มนำ SAM ไปปรับใช้

ทำไมคุณถึงควรนำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ? พิจารณาเหตุผลเหล่านี้เมื่อคุณประเมินความต้องการของคุณและระบุว่าแผนการด้าน SAM จะเหมาะสมกับองค์กรของคุณอย่างไร

  1. เพิ่มความปลอดภัยด้านการเงิน
  2. ได้ส่วนลดเมื่อสั่งซื้อปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาถูกลง
  3. ขจัดปัญหาทางกฎหมาย
  4. ธรรมาภิบาลที่ดีสำหรับองค์กร
  5. พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์
  6. การดำเนินงานที่เป็นไปอย่างราบรื่น
  7. ขจัดความสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน
  8. วางตำแหน่งทางการตลาดได้ดีขึ้น
  9. เพิ่มมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว
  10. ประโยชน์ในอนาคต

ขั้นตอนการทำ SAM

SAM Step by Step

การบริหารซอฟต์แวร์แม้จะฟังแล้วดูยุ่งยาก แต่จริง ๆ เมื่อคุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็จะสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนแบบ step-by-step 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์กับสิทธิการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3

ทบทวนนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4

จัดการแผนการ SAM ขึ้นมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SAM

  

   SAM Quick Guide (PDF , 110.1kB)


   ความคิดเห็นของลูกค้า

  

   Testimonials (PDF , 113.0kB)


   ประโยชน์ของการบริหารซอฟต์แวร์

  

   The Benefit of SAM(PDF , 2.3MB)


   เอกสารนำเสนอประโยชน์ และขั้นตอนของ SAM

  

   Why ImplementSAM?(PDF , 3.0MB)


ขั้นตอนการบริหารซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

    PC Software Inventory report Template

    Software Inventory Summary Report Template


ขั้นตอนที่ 2: ตรวจรายการลิขสิทธิ์

    License Summary Report Template

    Software and License Summary Report Template

    Software License Documentation


ขั้นตอนที่ 3: ทบทวนขั้นตอน และนโยบายองค์กร

    Software Use Policy Template

    New Software Check-in Checklist

    Software Acquisition Policy Template

    Software Disaster Recovery Plan Template


ขั้นตอนที่ 4: วางแผนการบริหารซอฟต์แวร์

    Employee Software Questionnaire

    Tips on Reducing Support Costs

    Software and Hardware Spreadsheet Template

    Software and Hardware Map Example


SAM Certified Competencies

บริการ License Checkup นี้ได้รับการรับรองโดย Microsoft และทีมงาน SAM (ทั้ง Microsoft Certified Professional หรือ MCP และ Microsoft Certified Solution Associate หรือ MCSA) ที่ได้รับการอบรมเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทั้ง On-Premise และ Cloud ดังต่อไปนี้

SAM Certified Professionals

บุคลากรที่ดูแลคุณเรื่องของ License Checkup นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Microsoft ทั้งที่เป็น MCP และ MCSA

Microsoft Partner Level

Microsoft Authorized Education partner