Why Netway Migration

Why Netway Migration

เหตุใดหลายองค์กรจึงวางใจในบริการเรา

เหตุใดหลายองค์กรจึงวางใจในบริการเรา

20+ Years of Experiences

20+ Years of Experiences


ทีมงานมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Mail Server มานานกว่า 20 ปี ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประเมินงาน และจัดการสิ่งที่ต้องทำในการย้ายแต่ละโครงการที่มีความต้องการจำเพาะอย่างแตกต่างกัน

Semi-Zero Downtime

Semi-Zero Downtime


การวางแผนการทำงานบนเครื่องมือ Migration Tool ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า โครงการย้ายข้อมูลอีเมลจะไม่กระทบต่อการทำงานของผู้ใช้ หรือหากมีก็จะกระทบกระบวนการทำงานน้อยที่สุด

Cost-Effective

Cost-Effective


คุ้มค่าการลงทุนด้วยการชำระค่าบริการทั้งแบบ Per-inbox ทำให้เลือกวางแผนการลงทุนได้ตรงจุดและคุ้มค่า

Fast and Simple

Fast and Simple


บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทำให้คุณมั่นใจว่าอีเมลจะใช้งานได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงวันหยุดของคุณ และเข้าถึงการสนับสนุนได้หลากหลายช่องทางตามที่คุณสะดวก

24x7 Support

24X7 Support


การย้ายอีเมลทำได้ง่ายด้วยการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และต้องมีการตรวจตราและดูแลโดยทีมงานมืออาชีพตลอดช่วงของการย้ายจึงจะทำให้การย้ายดำเนินการไปได้เร็วและเรียบง่ายไร้ปัญหา

20+ Years of Experiences

20+ Years of Experiences


ทีมงานมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Mail Server มานานกว่า 20 ปี ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประเมินงาน และจัดการสิ่งที่ต้องทำในการย้ายแต่ละโครงการที่มีความต้องการจำเพาะอย่างแตกต่างกัน

Semi-Zero Downtime

Semi-Zero Downtime


การวางแผนการทำงานบนเครื่องมือ Migration Tool ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า โครงการย้ายข้อมูลอีเมลจะไม่กระทบต่อการทำงานของผู้ใช้ หรือหากมีก็จะกระทบกระบวนการทำงานน้อยที่สุด

Cost-Effective

Cost-Effective


คุ้มค่าการลงทุนด้วยการชำระค่าบริการทั้งแบบ Per-inbox ทำให้เลือกวางแผนการลงทุนได้ตรงจุดและคุ้มค่า

Fast and Simple

Fast and Simple


บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้คุณมั่นใจว่าอีเมลจะใช้งานได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงวันหยุดของคุณ และเข้าถึงการสนับสนุนได้หลากหลายช่องทางตามที่คุณสะดวก

24x7 Support

24X7 Support


การย้ายอีเมลทำได้ง่ายด้วยการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และต้องมีการตรวจตราและดูแลโดยทีมงานมืออาชีพตลอดช่วงของการย้ายจึงจะทำให้การย้ายดำเนินการไปได้เร็วและเรียบง่ายไร้ปัญหา

Site References

Site References

ไซต์ที่อ้างอิงสำหรับประสบการณ์การย้ายอีเมลที่ผ่านมา

ไซต์ที่อ้างอิงสำหรับประสบการณ์การย้ายอีเมลที่ผ่านมา

Customer Success - Howden Thailand
Customer Success - Eurosia Trading
Customer Success - Acutech


บริการย้ายอีเมลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปยังบริการอีเมลบนคลาวด์

 • รองรับการย้ายจาก Shared Hosting
 • รองรับการย้ายจาก VM / VPS
 • รองรับการย้ายจาก Dedicated Server

โครงการย้ายอีเมลแบบ Physical-to-Cloud จะคิดบริการแบบ Per-Volume ที่คิดตามปริมาณของข้อมูลในเครื่องเซิฟร์เวอร์ที่ต้องการจะย้าย และมีบริการตั้งค่าบนระบบคลาวด์ของ G Suite และ/หรือ Microsoft 365 ให้ฟรีหลังย้ายเสร็จแล้วด้วย

ต้นทาง

ปลายทาง

 • On-Premises Exchange 2003
 • On-Premises Exchange 2003/SBS
 • On-Premises Exchange 2007+
 • Lotus Notes/Domino
 • Novell GroupWise
 • Zimbra
 • IMAP
 • POP
 • Hosted Exchange
 • Microsoft 365
 • G Suite
Exchange Server to Office 365 Migration

Exchange Server to Microsoft 365 Migration


บริการย้ายอีเมลจากระบบ Exchange Server ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยัง Microsoft 365

บริการย้ายอีเมลจากระบบ Exchange Server ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยัง Microsoft 365

ต้นทาง

ปลายทาง

 • On-Premises Exchange Server
 • Microsoft 365
 • G Suite
G Suite to Office 365 Migration

G Suite to Microsoft 365 Migration


บริการย้ายข้อมูล Email inbox และ Google Drive จาก G Suite ไปยัง Microsoft 365

 • ย้ายเฉพาะ Mailbox
 • ย้ายข้อมูลทั้งหมดของ User นั้น
 • ย้ายทั้งหมดรวมทั้งข้อมูล Shared Folder

ต้นทาง

ปลายทาง

 • G Suite
 • Microsoft 365

G Suite to Office 365 Migration
Office 365 to G Suite

Microsoft 365 to G Suite Migration


บริการย้ายข้อมูล Email inbox และ OneDrive จาก Microsoft 365 ไปยัง G Suite

 • ย้ายเฉพาะ Mailbox
 • ย้ายข้อมูลทั้งหมดของ User นั้น
 • ย้ายทั้งหมดรวมทั้งข้อมูล Shared Folder

ต้นทาง

ปลายทาง

 • Microsoft 365
 • G Suite
Cloud to Cloud Migration

Cloud to Cloud Migration


การย้ายอีเมลแบบ Cloud to Cloud นั้นเป็นการย้ายบริการ Cloud-based Email Services ชั้นนำ ซึ่งคุณสามารถย้ายข้ามไปมาระหว่าง Cloud Email Server ต่างๆ ได้

ต้นทาง

ปลายทาง

 • Microsoft 365
 • G Suite
 • Amazon WorkMail
 • Zimbra
 • Microsoft 365
 • G Suite
   

Plan & Pricing

ราคาบริการย้ายอีเมลแบบ Per User คิดตามจำนวนของ User Mailbox ที่ต้องการย้าย

Mailbox Migration

Mailbox Migration

600 บาท*

ชำระครั้งเดียวต่อ User

 • ย้ายจากหลายแหล่งไปยังจุดหมายที่เดียวได้
 • รองรับได้ทุกขนาดข้อมูล
 • เริ่มต้นได้ทันที
 • ไม่มี Downtime
User Migration Bundle

User Migration Bundle

850 บาท*

ชำระครั้งเดียวต่อ User

 • ย้าย Mailbox
 • ย้าย Documents
 • ย้าย Personal Archives
 • พร้อมตั้งค่า Outlook Configuration
 • ไม่มี Downtime

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Mailbox Migration

Mailbox Migration

600 บาท*

ชำระครั้งเดียวต่อ User

 • ย้ายจากหลายแหล่งไปยังจุดหมายที่เดียวได้
 • รองรับได้ทุกขนาดข้อมูล
 • เริ่มต้นได้ทันที
 • ไม่มี Downtime

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

User Migration Bundle

User Migration Bundle

850 บาท*

ชำระครั้งเดียวต่อ User

 • ย้าย Mailbox
 • ย้าย Documents
 • ย้าย Personal Archives
 • พร้อมตั้งค่า Outlook Configuration

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม