ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล
ในสถานการณ์ COVID-19 เราจำเป็นต้องงดให้บริการผ่านหมายเลข 02-055-1095 แต่ยังดูแลคุณ 24 ชม. ทาง Web Chat, Social, และ อีเมล

ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ ด้วย Sharepoint Online

img banner Share Point Online

ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ ด้วย Sharepoint Online

Share Point Online

Sharepoint Online ใช้สำหรับแชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ หรือฝากข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจัดการปรับแต่งการใช้งาน เพื่อให้ทีมของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ว และลดขั้นตอนการประสานงานกันในระหว่างองค์กร

Share Point Online 1

การทำงานร่วมกันในทีม


SharePoint ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร แชร์ไฟล์ ข้อมูล ข่าว และทรัพยากร เพื่อให้สมาชิกในทีมเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลี่อนที่

Share Point Online 1

ข่าวสาร


SharePoint ยังสามารถใช้เป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในองค์กร โดยเฉพาะ ทำให้สะดวกสำหรับทีมที่เกียวข้องในการแจ้งข่าวสาร

Share Point Online 2
Share Point Online 3

ค้นหาง่ายเพียงแค่คลิกเดียว


ใน SharePoint Site หากต้องการค้นหาสิ่งใด สามารถทำได้เพียงแค่ใส่รายละเอียดที่ต้องการ ระบบจะค้นหาให้ทั้ง เอกสาร ไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ รวมทั้งไซต์ย่อย และที่อยู่ในข่าวสาร (Feed)

Share Point Online 3

เปลี่ยนกระบวนการต่างๆให้รวดเร็วขึ้น


เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆด้วย Workflow บนระบบ SharePoint, Microsoft Flow และ PowerApps

Share Point Online 4

Plan & Pricing

    

   

SharePoint Online Plan 1


ฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อประสบความสำเร็จ

แอปพลิเคชัน Office

ไม่รวม

บริการ

  

SharePoint

OneDrive

  

SharePoint Online Plan 2


SharePoint Online ที่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีความสามารถสำหรับองค์กร

แอปพลิเคชัน Office

ไม่รวม

บริการ

  

SharePoint

OneDrive

  

Office 365 Enterprise E3


ธุรกิจที่ต้องการใช้ Office ทรงประสิทธิภาพจากบริการขั้นสูง รวมสิทธิประโยชน์ของ SharePoint Online Plan 2 ทั้งหมดและอื่นๆ


แอปพลิเคชัน Office

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher

   

Access

   

บริการ

Exchange

OneDrive

Yammer

SharePoint

Microsoft Teams

Skype for
Business

SharePoint Online Plan 1

SharePoint Online Plan 2

Office 365 Enterprise E3

Apps

App Catalog and Maketplace

Collaboration

Team Sites
External Sharing

Search

Basic Search
Standard Search
Enterprise Search

Content Management

Content Management
Records Management
E-discovery, ACM, Compliance

Business Intelligence

Excel Services, PowerPivot, PowerView

Business Solutions

Visio Services
Form Based Application
SharePoint 2013 Workflow
Business Connectivity Services

SharePoint Online Plan 1


ฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อประสบความสำเร็จ

แอปพลิเคชัน Office

ไม่รวม

บริการ

  

SharePoint

OneDrive

  

Apps

App Catalog and Maketplace

Collaboration

Team Sites
External Sharing

Search

Basic Search
Standard Search
Enterprise Search

Content Management

Content Management
Records Management
E-discovery, ACM, Compliance

Business Intelligence

Excel Services, PowerPivot, PowerView

Business Solutions

Visio Services
Form Based Application
SharePoint 2013 Workflow
Business Connectivity Services

SharePoint Online Plan 2


SharePoint Online ที่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีความสามารถสำหรับองค์กร

แอปพลิเคชัน Office

ไม่รวม

บริการ

  

SharePoint

OneDrive

  

Apps

App Catalog and Maketplace

Collaboration

Team Sites
External Sharing

Search

Basic Search
Standard Search
Enterprise Search

Content Management

Content Management
Records Management
E-discovery, ACM, Compliance

Business Intelligence

Excel Services, PowerPivot, PowerView

Business Solutions

Visio Services
Form Based Application
SharePoint 2013 Workflow
Business Connectivity Services

Office 365 Enterprise E3


ธุรกิจที่ต้องการใช้ Office ทรงประสิทธิภาพจากบริการขั้นสูง รวมสิทธิประโยชน์ของ SharePoint Online Plan 2 ทั้งหมดและอื่นๆ


แอปพลิเคชัน Office

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher

   

Access

   

บริการ

Exchange

OneDrive

Yammer

SharePoint

Microsoft Teams

Skype for
Business

Apps

App Catalog and Maketplace

Collaboration

Team Sites
External Sharing

Search

Basic Search
Standard Search
Enterprise Search

Content Management

Content Management
Records Management
E-discovery, ACM, Compliance

Business Intelligence

Excel Services, PowerPivot, PowerView

Business Solutions

Visio Services
Form Based Application
SharePoint 2013 Workflow
Business Connectivity Services